Cijfers discriminatie

Regionale Monitor Discriminatie Noord-Holland 2017

Discriminatie kan iedereen treffen. Maar hoe vaak komt het voor? Wie wordt er door geraakt? En op welke plek? Die vragen gaan we in dit rapport beantwoorden.

Voor de Monitor Discriminatie 2016 Noord-Holland hebben drie anti-discriminatievoorzieningen (ADV’s) in Noord-Holland de beschikbare data in 2016 over discriminatie in politie-eenheid Noord-Holland verzameld: cijfers van meldingen bij de drie ADV’s, discriminatie-incidenten die de politie heeft geregistreerd en via de nationale politie zijn aangeleverd en de verzoeken om een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens, afkomstig uit deze regio en aangeleverd door het College.

In 2016 zijn bij de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) in eenheid Noord-Holland 380 discriminatieklachten ingediend, in behandeling genomen en geregistreerd. Daarnaast haalden zij via eigen screening nog 8 zaken boven tafel. Denk hierbij aan het screenen van vacatureteksten; er zijn nog steeds bedrijven en organisaties die verboden leeftijds- en geslachtseisen stellen. Het totaal aantal discriminatieklachten bij de ADV’s is in 2016 met 15% sterk gestegen ten opzichte van 2015. De sterke stijging van het aantal klachten bij de Noord-Hollandse ADV’s is niet conform de landelijke ontwikkelingen. Landelijk is er sprake van een heel lichte stijging.

De politie in eenheid Noord-Holland registreerde 406 zaken in 2016 waarbij discriminatie een rol speelde. Daarbij kwamen nog 83 incidenten met een discriminatoir karakter, gericht tegen werknemers met een publieke taak zoals politie, brandweer en ambulancepersoneel. Denk hierbij vooral aan scheldpartijen met daarin de woorden homo, jood etc.

Het aantal discriminatiezaken waarvan aangifte is gedaan of melding is gemaakt bij de politie in eenheid Noord-Holland is in 2016 ten opzichte van 2015 gestegen met 2%. Opvallend, aangezien er landelijk sprake is van een  sterke daling (-20%). Er zijn landelijk ruim 1.000 minder registraties in 2016 dan in 2015. De daling is in bijna alle werkgebieden van de politie-eenheden zichtbaar. Alleen in Noord-Holland en in Oost-Nederland is sprake van een stijging. Een verklaring hiervoor is lastig te geven.

Het aantal verzoeken om een oordeel over discriminatiezaken bij het College voor de Rechten van de Mens over 2016 was 29 uit het werkgebied Noord-Holland.

Dit rapport biedt informatie aan lokale bestuurders en de veiligheidsdriehoek Burgemeester-Eenheidsleiding-Openbaar Ministerie (OM) en iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp discriminatie en op welke wijze dit speelt in het werkgebied van de politie-eenheid Noord-Holland. Het rapport is bedoeld als onderlegger voor het maken van beleid. Het rapport eindigt met enkele concrete aanknopingspunten voor bestuurders en politie.