Cijfers discriminatie

Lichte stijging discriminatieklachten 2018 in Kennemerland

Persbericht

Op 21 maart is het de internationale dag tegen racisme en discriminatie. Deze dag grijpt Bureau Discriminatiezaken Kennemerland aan om de cijfers over 2018 naar buiten te brengen. Het gaat om cijfers van meldingen over discriminatie en ongelijke behandeling die bij het bureau in 2018 zijn binnengekomen.

Discriminatie in Kennemerland in 2018. Wat valt op?

In 2018 zijn 205 discriminatieklachten binnengekomen bij Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BDK). Hiermee is het aantal klachten in vergelijking met 2017 gestegen met 5%. De top drie van meest gemelde discriminatieklachten qua grond gaan over: 1.Ras / afkomst 2. Seksuele gerichtheid 3. Handicap/chronische ziekte en Geslacht. In 2017 stond handicap/chronische ziekte op de tweede plaats en seksuele gerichtheid op de derde.

>De meeste klachten gaan traditiegetrouw over rassendiscriminatie. Dit jaar gaat het om 65% van het totaal. Het gaat vooral om klachten gerelateerd aan etniciteit of afkomst (40%), of belediging vanwege huidskleur (25%). Antisemitisme werd weinig gemeld (vijf klachten).

>Het aantal discriminatieklachten op grond van (homo)seksuele gerichtheid is licht gestegen; er kwamen 21 klachten over binnen, 10% van het totaal. Het merendeel van de incidenten is gericht tegen homoseksuele mannen in hun eigen woonomgeving.

>Het aantal klachten op basis van godsdienst daalt gestaag naar 4% van het totaal. Dit is opvallend laag, gezien de signalen van met name moslimvrouwen die een hoofddoek dragen en vrijwel dagelijks te maken krijgen met vijandige bejegening.

>De meeste discriminatieklachten spelen zich af in de eigen woonwijk en op de arbeidsmarkt.

Ondanks de lichte stijging van het aantal meldingen, blijft het totaal ver achter bij de ervaren discriminatie door mensen. Het BDK krijgt regelmatig signalen van discriminerende beledigingen of scheldpartijen of uitsluiting om bepaalde kenmerken. Hier wordt echter geen ‘officiële’ klacht over ingediend.

Naast klachtbehandeling en registratie van klachten, geeft Bureau Discriminatiezaken voorlichting en training, doet het onderzoek en geeft het informatie en advies.

De Verenigde Naties hebben 21 maart uitgeroepen tot internationale dag tegen racisme vanwege discriminerende pasjeswetten in Zuid-Afrika ten tijde van het apartheidsregime en gewelddadig optreden van de overheid toen daar tegen gedemonstreerd werd.