Vredesactiviteiten Haarlem 2019

Ruim 20 organisaties van diverse gezindten (godsdienstige, levensbeschouwelijke en andere maatschappelijke organisaties) hebben in 2018 de Vredesverklaring Haarlem getekend. Dit heeft geleid tot samenwerking en een uitgebreid programma van interessante activiteiten, zowel vóór, tijdens als na de Vredesweek (22-29 september). Het programma is hieronder te vinden. #VredeHaarlem

Vrede?

U denkt misschien: ‘het is toch vrede in Haarlem?’ Maar voor de ondertekenende organisaties gaat vrede over meer dan géén conflicten. Het gaat over vreedzaam en respectvol samenleven. En over open staan en nieuwsgierig zijn naar anderen. De Vredesverklaring is een initiatief van de Antonius Gemeenschap. Bureau Discriminatiezaken heeft de Vredesverklaring medeondertekend.

Over grenzen

Het thema van de Vredesweek is dit jaar ‘Over Grenzen’. Bij de grens komt u in contact met een andere omgeving, buiten uw comfort zone. Dat is spannend, want onbekend en misschien voelt het wat onveilig. Het risico bestaat dat anderen uw grenzen niet respecteren, waardoor u zich kwetsbaar voelt. Hoe de balans te zoeken tussen je terugtrekken in uw eigen comfortabele ‘bubbel’ dan wel uw identiteit verliezen als u zich overlevert aan een onbekende omgeving. Dit is een zoektocht. Wij nodigen u uit om uw grenzen op te zoeken en te onderzoeken.

Programma #VredeHaarlem

(S)preken voor andermans Parochie – doorlopend

Verschillende religieuze en levensbeschouwelijke organisaties doen mee met een dit ontmoetings- en uitwisselingsproject. Christenen gaan op bezoek bij moslims, Humanisten gaan op bezoek bij christenen en vice versa. Bent u een gebedshuis, een levensbeschouwelijke organisatie of een zelforganisatie en wilt u meedoen? Neem contact met  Marjolein van Haaften, Bureau Discriminatiezaken: mvh@bdkennemerland.nl

Kunstproject Wisselkunst – langere periode voor, tijdens en na de Vredesweek

De Haarlemse kunstenaar Hans Bossmann heeft in samenwerking met de Syrische kunstenaar Talal Shkeifah een bijzonder object ontworpen dat een jaar lang zal rouleren langs een deel van de locaties van de ondertekenaars van de Vredesverklaring Haarlem. Op elke plek kunnen mensen iets tekenen op het object. De eerste locatie is De Waag, als aftrap van de expositie Vredeskunst. Meer informatie bij: Wim Blüm, Antoniusgemeenschap: w.blm@kpnplanet.nl

Interreligieuze leeskring – meerdere keren voor, tijdens en na de Vredesweek

Tijdens interreligieuze leeskringen kunnen we religieuze vraagstukken opnieuw ontdekken en op zoek gaan naar het bestaansrecht van religie. Deze leeskringen zijn een initiatief van het Haarlems Platform voor Religie en Levensbeschouwing (HPRL). Meer informatie volgt.

Vredesweek 22-29 september

Regenboogviering – Zondag 22 september, 15.00 u

Gezamenlijke viering christenen, moslims, joden en homo-en biseksuelen, lesbiënnes, transgenders en intersekse personen (LHBTI’s) In Grote of St. Bavo kerk op de Grote Markt in Haarlem. Thema: ‘Over grenzen’. In aanwezigheid van dominee Tom de Haan, rabbijn Clary Rooda en imam Oemar Shabier Dilmohamed. Met groot diversiteitskoor. Om 16 u ontmoeting met een hapje en een drankje.

Om 13.00 u begint een openbare repetitie van het diversiteitskoor. U kunt dit bijwonen.

Opening expositie VredesKunst – Zondag 22 september, 17.00 u

Meer dan 20 kunstenaars met verschillende roots tonen hun kunst op diverse locaties: Hudson’s Bay, De Waag, De Groenmarktkerk en in de Wijngaardtuin. Thema: ‘Over grenzen’. De kunst is te koop. Feestelijke opening in de Waag, Spaarne 30 rood.  Meer informatie bij inekedenhollander@gmail.com

Vredesviering – Maandag – Maandag 23 september, 12.30 u

Vredesviering onder leiding van Lien Kenselaar in de Groenmarktkerk, Nieuwe Groenmarkt 22

Woord en communiedienst – Dinsdag 24 sep, 12.30 u

Dienst in teken van vrede o.l.v. Savio Ebben in de Groenmarktkerk, Nieuwe Groenmarkt 22

Multicultureel Vrouwencafé – Woensdag 25 september

Speciale vredesactiviteit in het Multicultureel Vrouwencafé. Organisatie Stem in de Stad, Locatie: Gedempte Oudegracht 138. Muziek en optreden van Syrische zangeres Alia.

Amnesty activiteiten, Donderdag 26 september

Spreker en kennismaking Schrijfgroep en Scholengroep. Petities tekenen t.b.v. gevangenen. Groenmarktkerk, Nieuwe Groenmarkt 14.

Woord en communiedienst – Vrijdag 27 september, 12.30 u

Dienst in teken van vrede o.l.v. Savio Ebben in de Groenmarktkerk, Nieuwe Groenmarkt 22

Afsluitende viering Vredesweek – Zondagochtend 29 september

Afsluitende viering o.l.v. Joris Obdam in de Groenmarktkerk, Nieuwe Groenmarkt 22

Ondertekening van Vredesverklaring Haarlem – Zondagmiddag 29 september, 16.00 u

In 2018 hebben ongeveer 20 organisaties een convenant ondertekend om al het mogelijke te doen om ‘vreedzaam en respectvol samenleven in Haarlem te bevorderen’. Vanmiddag sluiten zich opnieuw organisatie aan en ondertekenen de Vredesverklaring Haarlem. Locatie: Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Frieslandlaan 15. Meer informatie: w.blm@kpnplanet.nl

Na de Vredesweek

Lofzang der Verzoening- Zaterdag 23 november

Concert van componist Kris Oelbrandt van drie gelijkwaardige lofliederen uit drie wereldgodsdiensten: De lofzang van Hanna (Jodendom), de lofzang van Maria (Christendom) en Soera 87 (Koran; Islam). Door de vereniging van deze drie ‚Lofliederen’ is er sprake van een interreligieuze dialoog. Kris Oelbrandt wil een bijdrage leveren aan de discussie rondom vermenging van culturen, godsdienst-conflicten en de multiculturele samenleving. Uitgevoerd door o.a. Dudok Quartet. Meer informatie: Joris Obdam, Antoniusgemeenschap: obdamjoris@hotmail.com

 

Meer informatie over de Vredesverklaring Haarlem of de Vredesactiviteiten:

Wim Blüm w.blm@kpnplanet.nl

Joris Obdam obdam@hotmail.com

Marjolein van Haaften mvh@bdkennemerland.nl