(Homo)seksuele gerichtheid

Pink Panel feitenkaart

Uit het Pink Panel onderzoek van 2019 naar het veiligheidsgevoel onder lesbiënnes, homo- en biseksuelen en transgenders (LHBT’s) komt naar voren dat homovijandigheid en discriminatie een hardnekkig verschijnsel is. In 2019 heeft 1 op de 4 LHBT-respondenten in Kennemerland te maken met homovijandige gebeurtenissen.

Meer uitkomsten zijn te lezen in de Pink Panel feitenkaart 2019. De kaart is hieronder te downloaden.

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland is de initiator van dit onderzoek, dat al sinds 2008 wordt uitgevoerd onder LHBT’s in Kennemerland. door Bureau Discriminatiezaken Kennemerland. In 2019 hebben 285 LHBt’s een enquête ingevuld.

De onderzoeksuitkomsten laten zien dat veiligheid en sociale acceptatie van LHBT’s niet vanzelfsprekend is. Er blijft werk aan de winkel voor alle betrokken partijen die zich in Kennemerland bezig houden met het vergroten van de sociale acceptatie van LHBT’s en het veiliger maken van hun leefomgeving. De resultaten zijn gepresenteerd op Coming Out dag, 11 oktober, in Haarlem, Velsen en Heemstede en worden besproken met gemeenten en belangenbehartigers zoals COC Kennemerland, de Participatieraad en andere betrokken partijen in de verschillende gemeenten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjolein van Haaften (onderzoeker), Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, 023 5315842, mvh@bdkennemerland.nl