(Homo)seksuele gerichtheid

Studiedag Stories that Move ism Anne Frank Stichting

Op vrijdag 18 oktober 2019 organiseert Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in samenwerking met de Anne Frank Stichting voor de derde keer in Amsterdam de studiedag Stories that move voor docenten en voorlichters.

Stories that move is een online toolbox over identiteit, vooroordelen en discriminatie en stimuleert leerlingen (van 14 – 17 jaar) om kritisch na te denken en om hun eigen standpunten en keuzes beter te doorgronden. Op de studiedag leert u uitgebreid hoe u deze toolbox optimaal in kan zetten in de klas en hoe u een veilige leeromgeving creëert waarin gevoelige onderwerpen op een respectvolle en beheerste manier besproken kunnen worden.

Studiedag
Datum:                  Vrijdag 18 oktober 2019, 10:00 – 17: 00 uur
Locatie:                 Anne Frank Stichting, Westermarkt 10, Amsterdam
Trainers:              Karen Polak (Anne Frank) en Noëlle Beerepoot (Bureau Discriminatiezaken)
Aanmelden:         docenten@annefrank.nl ovv de datum van de workshopmiddag /studiedag.

Aanmelden kan inmiddels niet meer, de workshop is VOL. Kijk op de website van Stories that Move voor niruwe trainingsdagen. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Opzet Stories that move
Stories that move bestaat uit vijf leerpaden. Elk leerpad heeft online en offline opdrachten, individueel of in een groep en beslaat maximaal vijf lessen. Maar korter kan ook. De vijf leerpaden zijn:
1: Zien & zijn: over identiteit, hoe we onszelf zien en hoe we ander zien.
2: Discriminatie verkennen: ervaringen van jongeren met discriminatie in Europa.
3: Verhalen uit het verleden: discriminatie door de geschiedenis heen, van alle tijden.
4: De media de baas: over propaganda, stereotypen, vooroordelen en hatelijke taal.
5: Kom in actie: voorbeelden om actief te worden en reflectie op acties.

Wat gaan we doen?
De toolbox maakt gebruik van de methode ‘visible thinking’ om leerlingen inzicht te geven in hun eigen leerproces. We maken met een aantal van deze oefeningen kennis en ervaren hoe ze helpen vooroordelen en discriminatie op een levendige manier bespreekbaar te maken.

In de toolbox nemen korte filmpjes waarin jongeren aan het woord komen over hun positieve ervaringen maar ook over uitsluiting en discriminatie een centrale plaats in. Hun herkenbare en soms schrijnende verhalen zijn het startpunt om discriminatie en aanverwante onderwerpen nader te onderzoeken. Er zijn vijf leerpaden om uit te kiezen.

Docenten krijgen de informatie die ze nodig hebben om een digitale klas aan te maken en ervaren hoe een aantal onderdelen van de toolbox werkt. Voor elke module is er een papieren docentenhandleiding voorhanden.

Stories that Move bestaat uit vijf leerpaden. We leggen ons tijdens deze studiedag toe op twee van de vijf leerpaden: ‘Discriminatie verkennen’ en ‘De Media de baas zijn’. Door inhoud en methodiek van een aantal onderdelen te ervaren en te bespreken krijg je inzicht in hoe de tool werkt, en hoe ‘blended learning’ hierin is vormgegeven. Na afloop van de studiedag kan je direct aan de slag. Alles staat online en is kosteloos beschikbaar.

Voorlopig programma vrijdag 18 oktober 2019
9.30 Ontvangst met koffie
10.00 Kennismaking met elkaar, de tool en de ‘visible thinking’ methode
11.00 Workshop leerpad 2: Discriminatie verkennen: ervaringen van jongeren met discriminatie in Europa
13.00 lunch
13.45 Workshop leerpad 4: De media de baas zijn: over propaganda, stereotypen, vooroordelen en hatelijke taal
15.45 Het aanmaken van je eigen klas / feedback
16.30 Afsluiting studiedag

Na afloop is een individueel bezoek het Anne Frank Huis mogelijk (graag vooraf opgeven)

Meer info op: storiesthatmove.org