Etnisch profileren

Rechtszaak tegen etnisch profileren Marechaussee

LuchthavenAntidiscriminatiebureaus, Amnesty International en Control Alt Delete dringen al jaren aan op maatregelen tegen etnisch profileren. Vandaag spannen ze, samen met twee individuele burgers, een rechtszaak aan tegen de Nederlandse staat vanwege etnisch profileren van de Koninklijke Marechaussee op luchthavens. We vragen de rechter een grens te trekken en een einde te maken aan discriminerende grenscontroles.

‘Niet Nederlands’
Bij grenscontroles selecteren marechaussees mensen onder meer op grond van hun uiterlijk voorkomen, huidskleur, of afkomst (etniciteit). Dit bepaalt mede of iemand wel of niet uit de rij wordt gehaald voor controle. Ook hanteert de Koninklijke Marechaussee algemene risicoprofielen waarin etniciteit voorkomt, zoals mannen die snel lopen, goed gekleed zijn en die er ‘niet Nederlands’ uit zouden zien. Dit is etnisch profileren. Dat is een vorm van discriminatie die in strijd is met de mensenrechten en het Nederlands recht en is dus verboden.

Minister
De minister van Defensie en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zijn verantwoordelijk voor grenscontroles door de Koninklijke Marechaussee. Zij zijn van mening dat etniciteit in combinatie met andere kenmerken een rol mag spelen bij grenscontroles. Daarmee staan zij toe dat de Koninklijke Marechaussee burgers discrimineert. Dat is schadelijk voor de burgers die dat treft, draagt bij aan stigmatisering van etnische minderheden, tast het vertrouwen in de overheid aan en blijkt niet effectief bij de bestrijding van criminaliteit.

Naar de rechter
Twee individuele burgers, antidiscriminatiebureau RADAR, Amnesty International, Controle Alt Delete, en het Public Interest Litigation Project van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (PILP-NJCM) hebben dit probleem de afgelopen jaren geagendeerd en aangedrongen op maatregelen. Zonder resultaat. Daarom stappen wij woensdag 26 februari naar de rechter en dagvaarden de Nederlandse staat vanwege etnisch profileren door de Koninklijke Marechaussee.

Ervaringen op de luchthavens?
Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, RADAR, Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam en antidiscriminatievoorziening Limburg gaan actief onderzoeken wat mensen meemaken tijdens grenscontroles op luchthavens.

Ben je gecontroleerd op een luchthaven? Denk je dat het  te maken had met je huidskleur of afkomst? Dan willen we graag in contact komen met jou. Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, RADAR, Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam en antidiscriminatievoorziening Limburg gaan actief onderzoeken wat mensen meemaken tijdens grenscontroles op luchthavens. Onze klachtbehandelaars zijn er voor jou. Ze bieden een luisterend oor en kunnen ondersteuning bieden bij het voeren van een klachtenprocedure.

Geef je meldingen door via het online formulier etnisch profileren  of bel met Bureau Discriminatiezaken Kennemerland op 023-5315842. Onze medewerkers zijn aanwezig tijdens kantooruren.