(Homo)seksuele gerichtheid

Meer dan 100 briefwisselingen over vooroordelen

Fragment uit de bloemlezingDe afgelopen weken schreven honderdnegen jongeren brieven met mensen die vaker met vooroordelen te maken hebben. Vrijdag 13 maart 2020 is de slot-les van dit project op het Felisenum in Velsen en ontmoeten de 16-jarige leerlingen hun, tot dan toe anonieme,  ‘terugschrijvers’.

Mensen inschatten. Dingen invullen. Oordelen als je iemand ziet. Iedereen doet het, vaak onbewust. Soms klopt het, soms ook niet. “Ik denk dat dit project goed is geweest voor ons beeld over moslims, dat een groot deel gewoon hetzelfde is als alle andere mensen in dit land,” aldus twee leerlingen in hun laatste brief aan Petra.

Homoseksuelen, transgenders, vluchtelingen, mensen met een donkere huidskleur, non-binaire mensen, blinden, doven, mensen van ve rschillende pluimage wisselden sinds december op papier van gedachten met ‘hun’ leerling. Bureau Discriminatiezaken Kennemerland organiseert dit project en brengt daarmee ‘de wereld’ in de klas.

De vierdejaars gymnasiasten schreven de brieven bij het vak Nederlands. De koppeling van vaardigheid (brief opstellen) en inhoud (gelijke behandeling, discriminatie) werkt goed. ‘Dus we schrijven met echte mensen?!’, was een veel gehoorde opmerking tijdens de gastlessen van Bureau Discriminatiezaken. Op vrijdag 13 maart 2020 ontmoeten de ‘werelden’ van leerlingen en terugschrijvers elkaar in het echt.

Van de briefwisselingen is een bloemlezing gemaakt. De leerlingen en terugschrijvers ontvangen deze op vrijdag 13 maart. Ook zijn er diverse workshops van terugschrijvers.