(Homo)seksuele gerichtheid

Stijging van 9% discriminatieklachten Kennemerland in 2019

Op 21 maart is het de internationale dag tegen racisme en discriminatie. Deze dag is voor Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BDK) aanleiding om jaarlijks de cijfers over discriminatie en ongelijke behandeling naar buiten te brengen. In 2019 zijn 224 klachten binnengekomen, een stijging van 9% ten opzichte van 2018.

Ras en afkomst
Discriminatie op grond van ras, afkomst en huidskleur wordt het meest gemeld en is een structureel verschijnsel. Het is veelomvattend en lastig aan te pakken. Om een paar voorbeelden te noemen:
– Mensen met een migratieachtergrond hebben een lagere kans om te worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. En eenmaal een baan: relatief veel discriminatie vindt plaats op de werkvloer.
– Het zijn vooral mensen met een donkere huidskleur die in de openbare ruimte bovengemiddeld vaak te maken krijgen met scheldpartijen en antizwart racisme.
Rassendiscriminatie gaat vooral om klachten gerelateerd aan afkomst / migratieachtergrond (48%), of belediging vanwege een donkere huidskleur (19%). We zien dat 10% van de klachten komt van (witte) Nederlanders zonder migratieachtergrond.

Handicap en geslacht
Het aantal klachten over handicap/chronische ziekte blijft hoog. Daarnaast staat discriminatie op basis van geslacht dit jaar in de top 3 gekomen. Het betreft dit jaar een iets hoger aandeel mannen dat zich gediscrimineerd voelt dan voorheen.

Seksuele gerichtheid
Seksuele gerichtheid is verdwenen uit de top 3 en staat samen met godsdienst op een vierde plaats. Er waren in Kennemerland slechts twee meldingen over de Nashvilleverklaring. Wat opvalt is dat lesbische vrouwen nauwelijks melding maken van discriminatie, terwijl we weten uit onderzoek, dat ook zij hiermee te maken hebben.

Opleving meldingen moslimdiscriminatie
We zagen eerder een sterk dalende tendens in het aantal klachten over moslimdiscriminatie. In 2019 is er weer een opleving in het aantal meldingen op grond van godsdienst, waarvan 88% moslimdiscriminatie. Dit wordt geregistreerd onder godsdienstdiscriminatie.

Aantal klachten over moslimdiscriminatie in Kennemerland afgelopen vijf jaar:
2015     22
2016     18
2017     14
2018       6
2019     14

Veel klachten over eigen woonwijk
De meeste discriminatieklachten spelen zich af in de eigen woonwijk, op de arbeidsmarkt en in de openbare ruimte. Het aantal discriminatieklachten in de eigen woonwijk is al jaren hoog en blijft toenemen. Een project met woningcorporaties staat in de steigers.

Toename meldingen discriminatie werkvloer
In 2019 is er weer een duidelijke toename in het aantal meldingen over de arbeidsmarkt. De helft van de klachten gaat over zaken die zich afspeelden op de werkvloer (50%). Tijdens het werk worden mensen beledigd of buitengesloten door collega´s of klanten of ongelijk behandeld door hun leidinggevende. Dit zien we de afgelopen jaren steeds meer toenemen.

Lage meldingsbereidheid
Ondanks de lichte stijging van het aantal meldingen, blijft het totaal ver achter bij de ervaren discriminatie door mensen. Het BDK krijgt regelmatig signalen van discriminerende beledigingen of scheldpartijen of uitsluiting vanwege bepaalde kenmerken. Hierover wordt echter geen melding in de zin van een klacht ingediend. We weten uit onderzoek dat ongeveer 1 op de 8 mensen die discriminatie ervaren dit meldt.

Over Bureau Discriminatiezaken Kennemerland
Naast klachtbehandeling en registratie van klachten, geeft Bureau Discriminatiezaken voorlichting en training, doet het onderzoek en geeft het informatie en advies. Bekijk www.bdkennemerland.nl voor meer informatie of www.discriminatie.nl voor regionale en landelijke cijfers; per 23 april zijn hier cijfers over 2019 te vinden.

21 maart : Dag tegen Racisme
De Verenigde Naties hebben 21 maart uitgeroepen tot internationale dag tegen racisme vanwege discriminerende pasjeswetten in Zuid-Afrika ten tijde van het apartheidsregime en gewelddadig optreden van de overheid toen daar tegen gedemonstreerd werd.

Hieronder is het volledige rapport ‘Discriminatie in Kennemerland, trends en cijfers 2019’ te downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frederique Janss of Marjolein van Haaften, 023 5315842