Tariefverschil mannen of vrouwen bij kapper is discriminatie

Soms lijken dingen heel gewoon, maar dat zijn ze niet. Bij de meeste kappers is er sprake van ongelijke behandeling tussen mannen en vrouwen. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat kappers discrimineren op grond van geslacht als ze verschillende tarieven voor mannen en vrouwen hanteren.

Vrouwen zouden moeten kunnen kiezen uit een kortere en minder omvangrijke behandeling. Dat kan nu niet. Het College wil dat kapperszaken voortaan op hun prijslijsten duidelijk maken hoe een behandeling eruit ziet en hoe lang die duurt. Aan de hand daarvan kan dan een tarief worden vastgesteld, waarmee dus geen onderscheid wordt gemaakt op grond van geslacht.

De zaak is gewonnen door de vrouw die dit aan de kaak stelde. Bureau Discriminatiezaken Kennemerland heeft haar hierbij ondersteund.

Lees hier het oordeel van het College van de Rechten van de Mens van 17 maart 2020 over deze kwestie.

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download