Handicap, chronische ziekte

Coronacrisis leidt tot discriminatie en uitsluiting

De coronacrisis zorgt niet alleen voor meer saamhorigheid, het leidt ook tot discriminatie en uitsluiting van een brede groep Nederlanders. Dit blijkt uit een analyse van 139 meldingen bij antidiscriminatievoorzieningen in de periode jan-april. De landelijke vereniging van antidiscriminatievoorzieningen, discriminatie.nl, maakt zich zorgen. “Het is een mensenrecht om niet gediscrimineerd te worden, ook in tijden van crisis”, zegt voorzitter Frederique Janss.

Veelal gericht tegen mensen met Oost-Aziatisch uiterlijk

In de meeste meldingen is de discriminatie gericht tegen mensen met een Oost-Aziatisch uiterlijk. Uitschelden op straat, niet geholpen worden in een winkel, racistische leuzen op de muren van een studentenflat, zijn enkele voorbeelden van meldingen. Maar ook bedreigingen en fysiek geweld komen voor. De impact is groot. Verschillende melders hebben aangegeven zich niet meer veilig te voelen op straat.

Racistische incidenten beperken zich niet alleen tot mensen met een Oost-Aziatisch uiterlijk, ook mensen met Oost-Europese, Turkse of Marokkaanse achtergrond hebben melding gedaan. Er zijn verschillende meldingen over het aanspreken en beboeten van mensen met een donkere huidskleur vanwege het samenscholingsverbod, terwijl dit niet gebeurde met een groep witte mensen. Een melder viel op dat in nieuwsberichten over corona veel migranten met een hoofddoek te zien zijn.

Ook mensen met een beperking ervaren uitsluiting door maatregelen

Maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kunnen eveneens discriminatie in de hand werken. Mensen met een beperking hebben gemeld dat ze niet tot de supermarkt worden toegelaten omdat ze vanwege hun rolstoel of krukken het verplichte winkelwagentje niet kunnen gebruiken. Ook zijn meldingen ontvangen over winkels waar kinderen niet welkom zijn of waar je uitsluitend met pin kan betalen.

Het publieke debat

Het publieke debat over het recht op zorg als de capaciteit van de ic’s onder druk komt te staan, was voor met name ouderen aanleiding om contact op te nemen met een antidiscriminatievoorziening. Uitspraken als “We zijn 80-plussers die te dik zijn en gerookt hebben aan het redden” (Jort Kelder bij Omrop Fryslân) geven oudere melders het gevoel dat ze niet meer volledig meetellen.

Melding maken bij Bureau Discriminatiezaken

Wie wordt geconfronteerd met discriminatie als gevolg van de coronacrisis of elke andere reden, kan terecht bij Bureau Discriminatiezaken (023 5315842 of info@bdkennemerland.nl) of een antidiscriminatievoorziening in uw regio. U kunt ook uw melding doorgeven op: www.discriminatie.nl

Meer informatie bij Frederique Janss, 023 5315842 of fj@bdkennemerland.nl