Racisme, afkomst, huidskleur

Geen vervolging radio-dj vanwege ‘coronalied’

Veel mensen met én zonder Chinese achtergrond deden hun beklag bij Bureau Discriminatiezaken over het ‘coronalied’ dat werd uitgezonden op Radio 10 op 6 februari dit jaar. Landelijk ontvingen politie en antidiscriminatiebureaus vele honderden meldingen. Ook werd er aangifte gedaan bij de politie. Ze vonden het lied racistisch. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft recentelijk haar beoordeling gepubliceerd. Het OM concludeert dat er geen sprake is van strafbaarheid met betrekking tot de uitlatingen die worden gedaan in het lied. Er zal dan ook geen rechtszaak volgen. Zij leggen in een persbericht uit hoe zij tot dit besluit zijn gekomen. Dit staat hieronder toegelicht.

Eerst willen wij uitleggen dat er duidelijk een verschil zit tussen ‘ervaren discriminatie’ en ‘juridische discriminatie’: niet alles wat als discriminatie en buitensluiting voelt, valt in juridische zin onder discriminatie. Dat kan soms heel krom voelen. Het betekent echter niet dat alle reacties, aangiftes en meldingen van begin dit jaar voor niets zijn geweest! Ze hebben veel positieve effecten gehad: er is veel over gezegd en geschreven, en er is op vele plekken uitgesproken dat dit een kwetsende en ongewenste uiting van de radio-dj is geweest. Alle melders zijn geïnformeerd over de beslissing van het OM.

Satire

Het lied is gezongen door Rotterdamse Toon, een fictief typetje van de radio-dj die het lied in zijn radioshow uitzond. Dit typetje reageert in de radioshow regelmatig op satirische wijze op actualiteiten. Bij een beschouwing van het coronalied en de rol van de zanger Rotterdamse Toon in de radioshow komt het OM tot de beoordeling dat het lied satirisch moet worden opgevat. Het gebruik van stijlmiddelen zoals een sterk Rotterdams accent en een duidelijke carnavaleske melodie dragen bij aan het satirische karakter van het lied. Dit heeft tot gevolg dat het lied volgens het OM binnen de context van de artistieke expressie past. Ook is het OM van oordeel dat het lied niet onnodig grievend is.

Excuses

Naast de juridische beoordeling van de feiten heeft het OM ook gekeken naar overige omstandigheden in de beslissing om de radio-dj wel of niet te vervolgen. Uit zijn handelingen en bewoordingen maakt het OM op dat de radio-dj zich bewust is van de negatieve impact van het coronalied en de kwetsendheid ervan. De radio-dj heeft na het uitzenden van het lied onder meer zijn excuses aangeboden op de website van de radio-omroep en op social media. Daarnaast is hij in gesprek gegaan met een deel van de Chinese gemeenschap in Nederland.

Impact

Het OM realiseert zich dat de inhoud van het lied grote impact op de Chinese gemeenschap heeft gehad en nog steeds heeft. Aan het OM komt echter louter een juridische beoordeling van het coronalied toe.

Meer informatie bij Frederique Janss, 023 5315842