Racisme, afkomst, huidskleur

Ook in Nederland is racisme structureel

BLM demonstratie in Haarlem, 17 juni 2020De dood van George Floyd door toedoen van een witte politieman heeft in de VS tot felle protesten geleid. Over de hele wereld werden demonstraties georganiseerd om solidariteit te betuigen met mensen van kleur; niet alleen met inwoners van de Verenigde Staten, maar ook met de inwoners uit het eigen land.

De demonstraties zijn een algemeen statement tegen racisme. Want ook al kijken we met afschuw naar die Amerikaanse taferelen, ook in Nederland zijn er structurele vormen van racisme en discriminatie.

Politie
De relatie tussen de politie en minderheidsgroepen is moeilijk en soms problematisch. Allerlei onderzoek, waaronder dat van de Rijksoverheid, wijst erop dat Nederlandse politieagenten Nederlanders van kleur vaker controleren en om hun ID vragen dan witte Nederlanders terwijl daar geen objectieve reden voor is. Onderzoek wijst er ook op dat het vertrouwen onder minderheden in de politie laag is.

Op luchthavens
Het wantrouwen van het gezag manifesteert zich niet alleen op straat, maar ook op luchthavens, waar de Koninklijke Marechaussee mede controleert op basis van (vermeende) etniciteit. Eerder dit jaar heeft de Anti Discriminatie Voorziening Radar in Rotterdam daarom samen met andere organisaties een rechtszaak aangespannen tegen de wijze hoe de Koninklijke Marechaussee reizigers controleert.

Belastingdienst
Dan zijn er nog de wantoestanden bij de Belastingdienst, waarbij de Belastingdienst toegaf dat het feit dat mensen een dubbele nationaliteit hebben voldoende reden was om hen extra te controleren. Diverse mensen van niet-Nederlandse herkomst waren daar de dupe van.

Woningverhuur
En dan is er het grote aantal makelaars dat geen probleem ziet om gehoor te geven aan discriminatoire en racistische wensen van woningeigenaren (woningmarktdiscriminatie) of onderzoek dat aantoont dat discriminatie op de arbeidsmarkt nog altijd een groot probleem is. Als je een zogenaamd niet-Nederlands klinkende naam hebt of een andere dan witte huidskleur, wordt de kans om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek een stuk kleiner. Uitzendbureaus gaan mee in verzoeken van opdrachtgevers wanneer die vragen om ‘witte Nederlanders’.

Actie
Het is goed dat in meerdere Nederlandse steden gedemonstreerd is tegen racisme in de VS en in Nederland. Bureau Discriminatiezaken Kennemerland steunt de protesten (met inachtname van de coronamaatregelen), en organiseerde

bijeenkomsten. Maar het is ook belangrijk dat racisme en discriminatie structurele aandacht krijgen en dat er structurele oplossingen komen, die verder gaan dan protesten op social media en op straat.

Landelijk
Op landelijk niveau heeft Discriminatie.nl, de landelijke vereniging van ADV’s, een Deltaplan tegen Discriminatie gepresenteerd en het kabinet en de Tweede Kamer opgeroepen deze vast te stellen en te implementeren.

Dichtbij
Het onderwerp moet structureel op de agenda om het structureel aan te pakken. Hoe ga je zelf om met ‘alledaags racisme’? Herken je het? Hoe is dat in je organisatie? Je werk, je buurt, je wijk. Wordt het erkend? Is het bespreekbaar? Voor veel organisaties waren de demonstraties aanleiding met ons contact op te nemen om ook de eigen omgeving kritisch onder de loep te nemen en met het thema aan de slag te gaan. Dingen te veranderen. Om het bespreekbaar te maken. Soms klein, soms groter. Interesse? Mail ons op: info@bdkennemerland.nl.