Racisme, afkomst, huidskleur

Publiekscampagne: Het is maar een grapje’. Maar ik #iklachniet

Een gelegenheidscollectief tegen discriminatie is de publiekscampagne ‘Het is maar een grapje’, maar #Iklachniet gestart. Om bewustwording over anti-Aziatisch racisme en het voorkomen daarvan te vergroten. Verschillende illustratoren en makers staan stil bij racistische opmerkingen en gedragingen die veelal worden weggewuifd onder de noemer ‘het is maar een grapje’. Met prikkelende afbeeldingen en filmpjes. Stuk voor stuk vertellen ze een verhaal over de impact van dergelijke ‘grapjes’. Ze zijn bedoeld om gesprekken op gang te brengen.

Campagne statement

Doel van deze campagne is om het tij te keren. Genoeg is genoeg. Er moet een eind komen aan het systematisch ridiculiseren en stigmatiseren van Aziatische Nederlanders onder het mom van ‘het is maar een grapje’ of ‘ach, bij Chinezen kan dat wel’. In plaats daarvan willen we een dialoog in gang zetten, een onderling gesprek zonder (voor)oordelen. Zodat wij (Aziatische en alle andere Nederlanders) elkaar onze verhalen vertellen en elkaar leren kennen. Een degelijke basis voor gelijkwaardigheid en verbinding.

‘Het is maar een grapje’… maar #iklachniet: verschillende creatieven met Aziatische roots vertalen hun ervaringen met ‘grapjes’ in beelden. Artistiek en persoonlijk. De makers willen laten zien wat de uitwerking kan zijn van ogenschijnlijk onschuldige woorden. De beelden vertellen verhalen. Ze nodigen kijkers uit om zich daarin te verdiepen én ook om hun eigen verhaal te vertellen.

Vanaf 25 augustus publiceert www.hetismaareengrapje.nl twee weken lang een nieuw beeldverhaal van een illustrator, animator of  kunstenaar met Aziatische roots. Elke dag een ander verhaal over ‘een grapje‘ en de uitwerking daarvan.

Gelegenheidscollectief

Het initiatief daartoe komt van een gelegenheidscollectief dat bestaat uit Asian Raisins, Pan Asian Collective, OUT&ABROAD en de anti-discriminatievoorzieningen Discriminatie.nl, RADAR en Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam en wordt bijgestaan door hoogleraar Tom Zwart van het Cross Cultural Human Rights Centre. “Het OM oordeelt dat de uitspraken niet onnodig grievend zouden zijn, maar de vele reacties en meldingen geven een ander beeld”, aldus woordvoerder Hui-Hui Pan van Pan Asian Collective. Wei Lun Lam van Asian Raisins vervolgt: “Veel wordt onder het mom van artistieke vrijheid geduld, terwijl een dergelijk lied symbool staat voor het alledaags racisme waar groepen in onze samenleving mee te maken hebben.” Volgens de initiatiefnemers reikt het beledigende karakter van het lied veel verder en zet het aan tot discriminatie, haat en zelfs fysiek geweld.

Meer informatie: Frederique Janss, 023 5315842