Racisme, afkomst, huidskleur

Wilders ook in hoger beroep veroordeeld voor groepsbelediging

PVV-leider Wilders is ook in hoger beroep veroordeeld voor groepsbelediging vanwege de ‘ minder minder’-uitspraak die hij deed op 19 maart 2014. Aanzetten tot haat of discriminatie werd niet bewezen geacht. Het hof legde Wilders geen straf op omdat het gerechtshof in Den Haag zwaar laat meewegen dat hij al jaren bedreigd en beveiligd wordt.

Volgens het hof was de uitspraak onnodig grievend, met name omdat Wilders zich zonder uitleg of nuancering heeft uitgelaten over een minderheidsgroep. Wilders heeft daarmee de grens van de vrijheid van meningsuiting overschreden. Ook sprak het hof uit dat de uitspraak bijdraagt aan polarisatie terwijl het respecteren van minderheden van groot belang is voor een pluriforme samenleving.Volgens de raadsheren mag een politicus wel ‘uitlatingen doen die in een democratie van publiek belang zijn, bijvoorbeeld omdat daarmee een misstand aan de kaak wordt gesteld of een minderheidsstandpunt voor het voetlicht wordt gebracht’.

Duizenden meldingen en aangiftes
Wilders deed de uitspraak op de uitslagenavond van de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. Hij vroeg aan PVV-aanhangers in Den Haag of zij meer of minder Marokkanen wilden hebben in de stad en in Nederland. Het publiek antwoordde “minder, minder”, waarna Wilders zei dat hij dat zou regelen. Bij Bureau Discriminatiezaken en andere antidiscriminatievoorzieningen kwamen duizenden meldingen binnen. Bij de politie werden meer dan 6000 aangiftes gedaan.

Vrijgesproken
In 2016 veroordeelde de rechter Wilders tot groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie. Het hof heeft Wilders nu vrijgesproken van aanzetten tot haat of discriminatie, ‘omdat de opzet van Wilders niet erop was gericht zijn publiek daartoe aan te sporen’. Verder wordt Wilders vrijgesproken voor de uitlating tijdens een interview op een Haagse markt op 12 maart 2014. Toen heeft Wilders ook de woorden ‘minder Marokkanen’ gebruikt, maar daar beschrijft hij volgens het hof, alleen het stemgedrag van mensen op de markt. Net zoals het hof nu legde ook de rechter in 2016 Wilders geen straf op.

Waarom heeft het zo lang geduurd?
De zaak liep onder meer door een wraking en telkens nieuw ingebrachte stukken vertraging op, Wilders en zijn advocaat hebben hieraan ook zelf bijgedragen . Wilders is ervan overtuigd dat de beslissing om hem te vervolgen een politieke is. Volgens hem heeft toenmalig justitieminister Ivo Opstelten een stevige vinger in de pap gehad om hem strafrechtelijk aan te pakken en dat is wettelijk niet toegestaan. Zijn advocaten hebben meerdere documenten ingebracht als bewijs daarvoor. Het OM heeft meerdere keren met kracht ontkend dat er ooit sprake is geweest van enige vorm van beïnvloeding of bemoeienis vanuit het ministerie. “De verwijten die de verdediging aan het adres van het OM heeft gemaakt zijn zeer kwalijk. Het gaat om ongefundeerde en ernstige verwijten”, zei de advocaat-generaal (de officier van justitie in het hoger beroep) eerder.

En nu?
Wilders stapt nu naar de Hoge Raad die de zaak niet opnieuw inhoudelijk behandeld, maar oordeelt of juridisch alles juist verlopen is. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan de Hoge Raad zelf uitspraak doen of bepalen dat de zaak opnieuw moet worden gedaan bij een ander gerechtshof. Een besluit van de Hoge Raad laat vaak even op zich wachten. De veroordeling van Wilders heeft geen verdere gevolgen voor zijn functioneren als politicus.