Racisme, afkomst, huidskleur

Een feestelijke Sinterklaasviering zonder Zwarte Piet figuur

Circa 220 basisscholen en 10 welzijnsorganisaties in Kennemerland hebben vorige week een brief over het aankomende Sinterklaasfeest ontvangen van Bureau Discriminatiezaken. Wij vinden het wenselijk dat scholen en welzijnsorganisaties meegaan met de maatschappelijke ontwikkelingen: steeds meer Nederlanders vinden dat de traditionele Zwarte Piet figuur toe is aan verandering. Dit betekent dat de figuur Zwarte Piet niet meer te zien is bij intochten, knutselwerken, versieringen, snoepgoed of anderszins. Zo komen we tot een inclusief en harmonieus feest, een Sinterklaasfeest dat leuk is voor élk kind.

Hieronder vindt u de inhoud van de brief (de brief voor de welzijnsorganisaties is vergelijkbaar, soms iets anders geformuleerd):

Al ruim 10 jaar is er een heftige discussie aan de gang in Nederland rondom de kleur van de figuur Zwarte Piet. In allerlei gemeenten hebben roetveeg – of gekleurde pieten ondertussen hun intrede gedaan, wat een prima alternatief is.

Niet alleen premier Rutte is van mening veranderd: de steun voor de traditionele Zwarte Pietfiguur is gedaald in Nederland van 89% naar 47% (bron Opiniepanel EenVandaag). Deze wordt door een groeiend deel van de bevolking gezien als een stereotype en een ongewenste karikatuur van mensen met een donkere huidskleur. En het wordt als pijnlijk en kwetsend ervaren.

De discussie over de kleur van de figuur Zwarte Piet ligt gevoelig omdat bijna iedereen in Nederland is opgegroeid met Zwarte Piet en we weten dat het moeilijk kan zijn om zo’n traditie te veranderen. Voor veel mensen voelt het als een verlies van traditie, gekoppeld aan het verlies van eigenheid. Het zijn dan ook vooral ouderen die vinden dat de figuur Zwarte Piet onveranderd moet blijven: tweederde vindt dat Piet zwart moet blijven. Bij mensen onder de 35 jaar wil tweederde dat de kleur van Piet wordt aangepast.

Wat kunt u doen? 

We zien dat meerdere scholen in de regio en in het land de keuze hebben gemaakt om gekleurde Pieten en Pieten met wat zwarte vegen op het gezicht in te zetten. Mocht uw school die keuze (nog) niet gemaakt hebben dan verzoeken wij u om mee te gaan met deze maatschappelijke ontwikkelingen.

Wees u bewust dat u alle geluiden en meningen meeneemt in uw beslissing. Ga daarnaar actief op zoek. Pols ook bij (bi-culturele) ouders, in een veilige setting, hoe zij tegenover de figuur Zwarte Piet staan. Het blijkt soms lastig om je uit te spreken tegen de traditionele Zwarte Piet omdat de traditie al zolang bestaat. En ga ook in gesprek met organisatiecomités, medewerkers, de Medezeggenschapsraad, vrijwilligers etc.

Wij zijn van mening dat veranderingen op kleine schaal zullen bijdragen aan een feestelijke Sinterklaasviering voor alle kinderen op scholen en in het straatbeeld, en op den duur in heel Nederland. Dit betekent dat de figuur Zwarte Piet niet meer te zien is in intochten, knutselwerken, versieringen, snoepgoed of anderszins. Ook de liedjes die te horen zijn, zijn aangepast. Zo komen we tot een inclusief en harmonieus feest, een Sinterklaasfeest dat leuk is voor élk kind.

Als u behoefte hebt aan ondersteuning of advies dan kunt u contact met ons opnemen. Wij geven veel voorlichting op lagere en middelbare scholen rondom het thema discriminatie en vooroordelen. Kijk voor meer informatie op onze website: www.bdkennemerland.nl

———————————————

Meer informatie: Noëlle Beerepoot, 023 5315842 of nb@bdkennemerland.nl