Racisme, afkomst, huidskleur

App tegen racisme, ook bij voetbal

Stop racismeMeld racisme en discriminatie met de maandag 8 februari 2021 gelanceerde app, ook als het over voetbal gaat. Als het jou treft, maar juist ook als je getuige bent. In samenwerking met de KNVB ondernemen we gerichter actie bij incidenten in voetbalstadions en amateurclubs.

Een melding in het voetbalstadion, tijdens betaald voetbal , gaat naar de veiligheidscoördinator. Zo kan direct actie worden ondernomen, bijvoorbeeld het sturen van een steward. Meldingen in het amateurvoetbal gaan naar regionale anti-discriminatie bureau’s, zoals Bureau Discriminatiezaken Kennemerland. Samen met de KNVB bespreken ze hoe de zaak aan te pakken. Anoniem melden kan ook. Aanleiding voor uitbreiding van de bestaande app vormden de racistische spreekkoren van fans van FC Den Bosch richting Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira op 17 november 2019.

Privacy
Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld door een antidiscriminatievoorziening, die de wettelijk taak heeft discriminatie-incidenten te registeren en melders bij te staan. De KNVB ontvangt een overzicht met amateurverenigingen waar incidenten zijn gemeld en een globale omschrijving van het incident. Alleen als de melder hier toestemming voor geeft, worden contactgegevens doorgegeven aan de KNVB. In de stadions gaat de melding anoniem naar de veiligheidscoördinator.

Download de appOver de app
DiscriminatieMelder is ontwikkeld door Discriminatie.nl/ RADAR in samenwerking met de KNVB en met steun van ministerie van VWS. De app is maandag 8 februari gepresenteerd door Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. “Iedereen op en rond de velden, zou de app op de telefoon moeten hebben staan”, zei de staatssecreataris.