Racisme, afkomst, huidskleur

Discriminatie: Nu aanpakken!

Discriminatie staat hoog op de agenda. De coronapandemie en de protesten rondom Black Lives Matter maakten van 2020 een roerig jaar. Daar kwam de publicatie van het rapport ‘Ongekend Onrecht*’ bovenop. Landelijk is het aantal meldingen bij antidiscriminatie-voorzieningen (ADV’s) aanzienlijk toegenomen. De samenleving pikt discriminatie niet langer, en vraagt de politiek om dit probleem serieus te nemen.

Het is daarom tijd om de bestaande infrastructuur van de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) te versterken. Uitgebreide kennis van en ervaring met het thema discriminatie en racisme zijn nu meer dan ooit nodig. Het Kabinet Rutte-III heeft al aangegeven dat er een aanzienlijke uitbreiding en aanpassing van de regelgeving nodig is zodat de ADV’s optimale ondersteuning kunnen bieden aan mensen die te maken hebben met discriminatie.

In de notitie ‘Discriminatie: Nu aanpakken!’ presenteert branchevereniging Discriminatie.nl haar visie.
In het kort bepleiten wij het volgende:
1. Versterk de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) door de financiering structureel te verhogen en landelijk gelijk te trekken.
2. Organiseer het werk van alle ADV’s regionaal om slagkracht en effectiviteit te vergroten. En neem preventie op als wettelijke taak. Dat betekent dat de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen uit  2009 moet worden aangepast.
3. Zorg ervoor dat gemeenten zich aan de wet houden. Alleen zo weten we zeker dat alle inwoners van Nederland op gelijkwaardige wijze toegang hebben tot een discriminatiemeldpunt.
4. Start een landelijke campagne tegen discriminatie voor meer zichtbaarheid, met Discriminatie.nl als boegbeeld. De ADV’s zijn hèt aanspreekpunt voor discriminatie en racisme.

U kunt de notitie ‘Discriminatie: Nu aanpakken!’ hieronder downloaden (pdf).

*De publicatie Ongekend Onrecht gaat over de Kinderopvantoeslagaffaire. Hierbij zijn veel ouders in de problemen gekomen doordat zij ten onrechte als fraudeur werden behandeld en toeslagen moesten terugbetalen. In de kern gaat het schandaal over discriminatie door de Belastingdienst van Nederlandse burgers met een dubbele nationaliteit.