Racisme, afkomst, huidskleur

Meer meldingen van discriminatie in corona- en Black Lives Matter-jaar 2020

Racisme aanpakken

Het aantal meldingen van discriminatie bij meldpunten en organisaties als de politie en de Nationale Ombudsman is in 2020 sterk toegenomen. Dat concludeert Discriminatie.nl, de landelijke vereniging van antidiscriminatievoorzieningen, na bestudering van alle geregistreerde incidenten. De meeste meldingen gingen over discriminatie op grond van huidskleur of afkomst.

De opstellers van het rapport zien een mogelijk verband met de grote Black Lives Matter-demonstraties in 2020, waardoor meer meldingen van discriminatie werden gedaan. Ook sluiten zij niet uit dat de maatschappelijke spanningen daarover tot meer meldingen hebben geleid. Ook de coronapandemie is zichtbaar in de geregistreerde discriminatiemeldingen, zegt Frederique Janss, voorzitter van Discriminatie.nl in het NOS Radio 1 Journaal. “Denk daarbij aan mensen met een handicap die geen mondkapje kunnen dragen en de toegang ontzegd werd in winkels, maar ook aan Aziatische Nederlanders die werden uitgescholden en nageroepen op straat.”

Radio 10-lied
Aan het begin van de coronacrisis werd het virus door sommigen als ‘Chinese ziekte’ gezien. Zo kwam Radio 10-DJ Lex Gaarthuis met het carnavalslied Voorkomen is beter dan Chinezen. 57 Chinees-Nederlandse organisaties deden daarop aangifte tegen Gaarthuis, maar het Openbaar Ministerie oordeelde dat het lied “binnen de context van de artistieke expressie” past.

De cijfers komen van verschillende (overheids)instanties. De gezamenlijke antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) ontvingen 9575 discriminatiemeldingen, waarvan ruim 4000 over het Radio 10-lied. In 2019 kregen de ADV’s 4382 meldingen binnen.

Verder registreerde de politie 6141 incidenten (tegen 5487 in 2019) en het Meldpunt Internetdiscriminatie 843 meldingen (tegen 692 in 2019). Het College voor de Rechten van de Mens behandelde 638 meldingen en 2723 vragen (respectievelijk 541 en 3529 in 2019).

Topje van de ijsberg
De cijfers zijn slechts een topje van de ijsberg, denkt Janss. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau kwam naar voren dat slechts 3 procent van discriminerende ervaringen wordt gemeld, vaak omdat de incidenten niet worden herkend.

Ze roept de overheid daarom op om een actievere rol te spelen bij discriminatiebestrijding. “Begin met het erkennen dat het een probleem is, stimuleer organisaties om discriminatie tegen te gaan en geef zelf het goede voorbeeld, bijvoorbeeld door diversiteits- en personeelsbeleid”, oppert Janss.

Het landelijke rapport en alle regionale rapporten zijn te downloaden via www.discriminatie.nl

 

bron: nos.nl 24 juni 2021