Belangrijke dagen

Mensenrechtenvlag

Op 10 december wordt elk jaar de Dag van de Rechten van de Mens gevierd. Op die dag in 1948 nam de Algemene vergadering van de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aan. Vanaf 1950 vieren alle landen die lid zijn van de VN deze dag. Dan staat de wereld stil bij de 30 rechten die iedereen heeft, omdat hij of zij mens is.

De antidiscriminatiebureaus hebben vorig jaar de mensenrechtenvlag ontwikkeld. Deze vlag is een symbool voor gelijkwaardigheid van ieder mens op deze aarde. Met de Mensenrechtenvlag kunnen instanties, bedrijven, organisaties en particulieren laten zien dat ze de mensenrechten respecteren en ondersteunen. Deze vlag bestaat nog nergens in de wereld en is dus een uniek, Nederlands initiatief.

Er is veel dat ons als mensen met elkaar verbindt: we delen de aarde, de lucht en een plek onder de zon. En hoe verschillend we ook kunnen zijn qua uiterlijk: als mensen bestaan we allemaal uit DNA. Vandaar dat de DNA-streng het uitgangspunt van het ontwerp is, gecombineerd met de kleuren van de aarde (groen), de lucht (blauw) en de zon (geel).

Dit jaar heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken het initiatief genomen om alle gemeentes zo’n vlag cadeau te doen. Eén van de mensenrechten is het recht op gelijke behandeling.

Meer informatie: Frederique Janss, 023 5315842