Racisme, afkomst, huidskleur

Nieuwe training: Coping strategieën bij discriminatie / microagressie

Discriminatie levert stress op en erop reageren kost energie. Er zijn verschillende manieren (copingstrategieën) om te reageren op discriminerende opmerkingen; de confrontatie aangaan, steun zoeken , je aanpassen, extra je best doen, negeren etc.  

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BDK) heeft een nieuwe training ontwikkeld: Copingstrategieën bij discriminatie & microagressie. In deze training maken we je bewust van microagressie, zoomen we in op copingstrategieën en de consequenties van die verschillende reacties. Welke voor- en nadelen kleven hier aan. We willen met elkaar begrijpen waarom mensen reageren zoals ze reageren. Er is ruimte voor eigen ervaringen; welk type ervaring heb jij en hoe ben je hiermee omgegaan. We kunnen met elkaar kijken welke reacties effectief waren en welke niet. Dat doen we middels oefeningen, veel beeld, tekeningen, filmpjes en het uitwisselen van ervaringen. De training duurt circa 2 uur.

Bij één gemeente in het werkgebied heeft het BDK deze training al gegeven aan een deel van de medewerkers en deze werd goed ontvangen. Zowel door degenen die regelmatig discriminatie & microagressie ervaren en door degenen die hier niet mee te maken hebben.

Enkele reacties van de deelnemers:​

Ik vond de training erg informatief. Persoonlijk was ik microagressie constant aan het vermijden. In sommige gevallen is het beter om andere copingstrategieën in te zetten.

Ik vond het een heel helder en rond verhaal. Wat jullie over willen brengen is duidelijk en het is fijn dat er ook ruimte is om met elkaar van gedachten te wisselen. Ik ben me bewuster van het thema microagressie en hoop dat ik dit in de praktijk ook beter zal herkennen/begrip voor heb.

Het is belangrijk om stil te staan bij dit thema. Iedereen heeft een druk leven waarbij dit soort onderwerpen soms op de achtergrond verdwijnen. Het gesprek aan blijven gaan en daarbij de opgedane kennis bespreken is fijn. Ik ben me bewuster geworden van mijn copingstrategie.

Het BDK zal deze training in 2022 verder onder de aandacht brengen bij andere gemeenten en samenwerkingspartners.

Meer informatie: Noëlle Beerepoot, 023 5315842 of nb@bdkennemerland.nl