Man/Vrouw

Wat kun je doen bij seksuele intimidatie?

Voor mensen die seksuele intimidatie meemaken is dit een ingrijpende gebeurtenis met veel gevolgen, zowel persoonlijk als bijvoorbeeld op het werk. Het is niet altijd voor iedereen duidelijk welk gedrag grensoverschrijdend is. Je kunt hierover advies vragen bij ons, maar er zijn ook andere mogelijkheden. Het College voor de Rechten van de Mens heeft hierover een informatieve pagina opgesteld, een gedeelte van de informatie vind je hieronder.

Wat is seksuele intimidatie?
Als iemand seksuele opmerkingen, grapjes, of gebaren maakt of jou ongewenst aanraakt, dan noemen we dat seksuele intimidatie. Seksuele intimidatie betekent gedrag met een seksuele lading waardoor een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie ontstaat. Vrouwen worden twee keer zo vaak getroffen als mannen. Mannen zijn vaker dader dan vrouwen.

Het kan hierbij gaan om:

  • Verbaal gedrag: opmerkingen, grapjes, e-mails, Appjes of seksueel getinte afbeeldingen laten zien
  • Non-verbaal gedrag: gebaren of gezichtsuitdrukkingen
  • Fysiek gedrag: ongewenst aanraken

Seksuele intimidatie kan bijvoorbeeld gaan om gedrag van:

  • Collega’s,
  • Leidinggevenden,
  • Klanten, cliënten, patiënten of bezoekers,
  • Opdrachtgevers, samenwerkingspartners of crew.

Waar kun je terecht als je seksuele intimidatie hebt meegemaakt?
Seksuele intimidatie, in welke vorm dan ook, heeft een grote impact. Om te zorgen dat het stopt is het belangrijk om te vertellen wat er is gebeurd. Dit is niet makkelijk, maar je staat er niet alleen voor. Heb jij hulp nodig of zit je met vragen?
Dan kun je contact met ons opnemen. Je kunt ons bellen, mailen of via onze website een melding doen. Dit kan ook anoniem. Verder kun je contact opnemen met het College voor de Rechten van de Mens.

Ook kan je hier terecht:

Ben je op dit moment in gevaar? Bel direct het alarmnummer 112.

Je klacht voorleggen aan het College
Het doen van aangifte van een strafbaar feit is niet de enige juridische route om gevallen van seksuele intimidatie aan te vechten. Als je het wilt, kunnen we samen de klacht voorleggen aan het College voor de Rechten van de Mens.
In de Nederlandse gelijkebehandelingswetgeving wordt seksuele intimidatie als een vorm van discriminatie op grond van geslacht aangemerkt (artikel 1a van de Algemene Wet Gelijke Behandeling). Daarom kun je ook je klacht voorleggen aan het College voor de Rechten van de Mens. Het College kan in zo’n geval een onderzoek instellen naar de situatie, een hoorzitting houden en uiteindelijk een oordeel uitspreken of de organisatie in strijd heeft gehandeld met de gelijkebehandelingswetgeving. Het gaat in deze procedure dus niet om het ‘aanklagen’ van individuele personen, maar om de verantwoordelijkheid van de organisatie of het bedrijf waarbinnen de seksuele intimidatie plaatsvond. Die moet volgens de wet namelijk zorgen voor een veilige werkomgeving.

Artikel 1a van de Algemene Wet Gelijke Behandeling  
Het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid houdt mede in een verbod van intimidatie en een verbod van seksuele intimidatie.

Waarom je klacht voorleggen?
Voor het vaststellen of sprake is geweest van seksuele intimidatie in de zin van het gelijkebehandelingsrecht gelden niet dezelfde (strenge) bewijsregels als binnen het strafrecht. Daarnaast is de procedure bij de lokale antidiscriminatiebureaus en het College laagdrempelig en kosteloos. Ook sta je met een oordeel van het College sterker in je schoenen als je je zaak wel voorlegt aan de rechter. Er geldt namelijk een motiveringsplicht als de rechter het oordeel van het College naast zich wil leggen. De rechter moet dus extra motiveren waarom afgeweken wordt van het oordeel van het College. Zo’n 85% van de organisaties neemt maatregelen naar aanleiding van een oordeel verboden onderscheid of een aanbeveling van het College.

Hoe je klacht voorleggen?
Kijk voor meer informatie over het maken van een melding of het voorleggen van je klacht bij ons bureau hier of op de website van het College voor jou of ga direct naar het klachtenformulier van het College. Melden kan ook anoniem. We registreren je melding, maar niet je naam, of je nu belt of mailt. (Anonieme) meldingen zijn van waarde omdat wij zo in beeld krijgen waar (seksuele) intimidatie, discriminatie of ongelijke behandeling in de maatschappij een rol speelt.

Seksuele intimidatie op het werk
“Sexting” bestaat uit de Engelse woorden “sex” en “texting”. Sexting is het sturen van seksueel getinte berichten of pikante foto’s of video’s, meestal via je mobiele telefoon of mail. Dit valt ook onder seksueel getinte opmerkingen of handelingen die als ongewenst worden ervaren; dit is seksuele intimidatie dat bij wet verboden is. Ook op het werk. Iedereen heeft recht op een veilige werkplek waar seksuele intimidatie en discriminatie niet voorkomt. De werkgever is volgens de wet verantwoordelijk voor die veilige werkomgeving en moet dus zijn werknemers en de gebruikers van diensten ertegen beschermen.

Seksuele intimidatie op de werkvloer vormt een groot probleem – in de afgelopen 10 jaar heeft 16% van de Nederlandse werknemers hiermee te maken gehad. Uit onderzoek van het College blijkt dat de meeste mensen die seksuele intimidatie meemaken dit niet melden, 37% doet dat wel. Het is niet altijd voor iedereen duidelijk welk gedrag grensoverschrijdend is. Soms zijn mensen bang voor de gevolgen van een melding, bijvoorbeeld voor hun baan. Meer bekendheid geven aan de problematiek kan ervoor zorgen dat mensen zich vrijer voelen om te melden, en daders zich bewust zijn van grensoverschrijdend gedrag.

Poster voor op de werkplek
Het College voor de Rechten van de Mens heeft in samenwerking met werkgevers een poster ontwikkeld voor op de werkvloer. Hierin staat wat seksuele intimidatie is en waar je terecht kunt als je het hebt meegemaakt. Je kunt de poster kosteloos bestellen voor op je werkplek of de poster downloaden om rustig door te lezen en te delen met je collega’s.

Download de poster: Seksuele intimidatie op de werkvloer (pdf).

Bron: https://mensenrechten.nl/nl/seksuele-intimidatie