Racisme, afkomst, huidskleur

Workshops: Keti Koti Tafel Traject Haarlem 2022

Workshops: Keti Koti Tafel HaarlemAFMELDING

Door omstandigheden kan Stichting Keti Koti Tafel onderstaand traject toch niet opzetten in Haarlem.

 

OUD BERICHT:

———

In 2022 biedt Stichting Keti Koti Tafel in Haarlem een workshop-reeks aan. Bureau Discriminatiezaken  werkt sinds een paar jaar met Stichting Keti Koti Tafel samen rondom 1 juli en steunt dit initiatief.

Aanmelden / meer info
Gezocht: mensen die actief met ons koloniaal verleden en de doorwerking in het heden in Haarlem aan de slag willen. Met verdiepende workshops, gesprekken over ‘zwart’ en ‘wit’ en een Dialoog Tafel Haarlem 2022 als tastbaar resultaat.

Keti Koti Tafel Traject Haarlem: 4 onderdelen
1: Het oprichten van een Keti Koti Tafel Collectief bestaande uit ‘witte’ en ‘zwarte’  Nederlanders.
2: Het opleiden van de deelnemers dmv het uitwisselen en overdragen van kennis over het brede thema erfenis van het koloniaal verleden.
3: Het ondersteunen van het Keti Koti Tafel-collectief in het organiseren van een Keti Koti Tafel  voor 100 personen (met rituelen, eten en dialoogvragen).
4: Het inbedden van de dialoog door het jaar heen binnen de  lokale sociale maatschappelijke infrastructuur van Haarlem.

De workshops worden gegeven door Mercedes Zandwijken, de initiatiefnemer van de Keti Koti Tafel Nederland. Na afloop van de workshop vormen de deelnemers de Keti Koti Community in Haarlem en kunnen vervolgens zelfstandig een Keti Koti Tafel (en door het jaar heen ook andere activiteiten) organiseren. Uiteraard is er hiervoor ondersteuning vanuit de Stichting Keti Koti Tafel.

Achtergrond
De gevolgen van het Nederlandse slavernij en koloniaal verleden zijn voor veel zwarte Nederlanders en Nederlanders van kleur in het alledaagse leven nog vaak op een pijnlijke wijze aanwezig. Het gaat hierbij niet slechts om subjectieve gevoelens. Vele onderzoeken wijzen uit dat discriminatie en racisme van invloed zijn op hun positie op de arbeidsmarkt, in het (hoger) onderwijs, qua volksgezondheid, enz.

Daar staat tegenover dat de doorwerking van deze geschiedenis bij witte Nederlanders niet of nauwelijks bekend is en dat deze groep weinig besef heeft van de wijze waarop deze geschiedenis nog steeds invloed heeft op het alledaagse leven van zwarte Nederlanders. Een van de verklaringen hiervoor is dat zwarte en witte Nederlanders vrijwel nooit over deze geschiedenis en erfenis met elkaar gesproken hebben. Het is juist om deze reden dat de stichting Keti Koti Dialoog Traject in het leven is geroepen.