Racisme, afkomst, huidskleur

Onze campagne #wijstaannaastje van start

Op de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, maandag 21 maart, lanceren drie Bureaus Discriminatiezaken uit Noord-Holland de campagne #wijstaannaastje. In 2021 steeg het aantal discriminatieklachten bij deze bureaus met 5% ten opzichte van 2020. Toch weten veel mensen nog niet dat ze terechtkunnen bij het Bureau Discriminatiezaken in de regio’s Kennemerland, Zaanstreek/Waterland en Noord-Holland Noord voor ondersteuning bij of vragen over discriminatie. Door de mensen achter de organisaties een gezicht te geven, willen de bureaus met de campagne de stap verkleinen om advies te vragen en ongelijke behandeling te melden.

In Nederland hebben jaarlijks tienduizenden mensen te maken met discriminatie. Afgelopen jaar kwamen er veel meldingen binnen over de coronamaatregelen. Mensen voelden zich als ongevaccineerden of weigeraars van de QR-code buitengesloten van het maatschappelijk leven. De meeste klachten gingen echter, net als in de voorgaande jaren, over afkomst en huidskleur. Discriminatie is wijd verbreid, maar extra zichtbaar en voelbaar in de eigen woonwijk, op de arbeidsmarkt en in de openbare ruimte. De exacte cijfers per regio zijn te bekijken op de websites van de drie bureaus: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland en Art. 1 NHN.

#wijstaannaastje
Met de campagne willen de bureaus hun naamsbekendheid in de provincie Noord-Holland vergroten en ondersteuning bieden bij discriminatie-ervaringen en vragen. Discriminatie ervaren is stressvol en kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid en het zelfbeeld. Erover praten vraagt daarom om een veilige omgeving. Omdat de antidiscriminatiebureaus nog te weinig bekend zijn, kan de drempel om hulp te zoeken of advies te vragen hoog zijn. Waar andere antidiscriminatiecampagnes meer nadruk leggen op de verschillende vormen van discriminatie of op de slachtoffers, wil de #wijstaannaastje-campagne aandacht vragen voor waar je terechtkomt als je met discriminatie te maken krijgt en wat er gebeurt als je de bureaus inschakelt. De ‘wij’ in de #wijstaannaastje-campagne staat dan ook voor de antidiscriminatiebureaus, de medewerkers en het platform. De groep mensen die klaarstaat om te luisteren naar je verhaal en je verder te helpen.

Kamerbrief over ketenbrede aanpak
Op 23 februari dit jaar verscheen de Kamerbrief van Hanke Bruins Slot, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over de nodige versterking van een ketenbrede aanpak voor discriminatie en racisme. Bruins Slot: “Iedereen in Nederland moet gelijk worden behandeld, zichzelf kunnen zijn en zich veilig voelen. Een nauwe samenwerking tussen de ketenpartners en het op een juiste manier opvolging geven aan meldingen over ervaren discriminatie is daarom van groot belang. Iedere inwoner van Nederland moet bij ervaren discriminatie terecht kunnen bij een instantie die passende hulp kan verlenen. Dat is ook de reden dat preventie en bewustwording belangrijke pijlers zijn in het antidiscriminatiebeleid.”

Vanaf vandaag staan de nieuwe website www.wijstaannaastje.nl online als startsignaal van de campagne.

Meer informatie: Frederique Janss, 023 5315842