Racisme, afkomst, huidskleur

Discriminatieklachten Kennemerland blijvend hoog in 2021

In 2021 was het aantal discriminatieklachten dat binnenkwam bij het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland blijvend hoog. Veel klachten gingen over de coronamaatregelen. De meeste klachten hadden echter betrekking op discriminatie op grond van afkomst en huidskleur dat vooral zichtbaar en voelbaar is in de eigen woonwijk, op de arbeidsmarkt en in de openbare ruimte.

Er zijn in 2021 bij Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BDK) 349 discriminatie-klachten behandeld en geregistreerd. Dit is een lichte daling van 5% ten opzichte van 2020, dat overigens een jaar was met een van de hoogste aantallen klachten in de afgelopen tien jaar. Net als in 2020 heeft de coronacrisis in 2021 een grote impact op het aantal discriminatieklachten. 91 mensen dienden een klacht in over de door de overheid afgekondigde coronamaatregelen. Ze voelden zich als ongevaccineerden of weigeraars van een QR-code buitengesloten.

De top drie discriminatieklachten 2021 op basis van discriminatiegrond is:

  1. afkomst/huidskleur
  2. niet-wettelijke grond
  3. (homo)seksuele gerichtheid

Over de discriminatiegrond afkomst/huidskleur komen altijd al de meeste klachten binnen. Ook in 2021 is dit het geval, 43% van de klachten gaan hierover. Vanwege corona is de discriminatiegrond ‘niet-wettelijk’ op de tweede plaats komen te staan. Het aantal klachten over LHBTI-gerelateerde incidenten is verder toegenomen.

De meeste discriminatieklachten spelen zich in 2021 af op het terrein van:

  1. collectieve voorzieningen
  2. de eigen woonwijk / de arbeidsmarkt
  3. de openbare ruimte

Het terrein collectieve voorzieningen staat in 2021 bovenaan, dat heeft te maken met de eerder genoemde klachten over de coronamaatregelen. Mensen vinden dat ‘de overheid’ hen discrimineert omdat zij geen QR-code hebben of zich niet willen laten vaccineren. Daarnaast blijft het aantal discriminatieklachten dat zich afspeelt in de eigen woonwijk doorgroeien. We zagen al een stijgende lijn in het aantal discriminatie-incidenten dat zich afspeelt tussen buren en buurtgenoten., denk aan beledigen, schelden, pesten,  Waarschijnlijk heeft het coronajaar deze ontwikkeling verder versterkt omdat mensen veel thuis waren en dit wellicht heeft geleid tot meer overlast met een discriminatie-component tussen buren en buurtgenoten. Arbeidsmarkt is weer terug op een hoge plek. De openbare ruimte is ook steeds meer in opmars, met scheldpartijen en beledigende opmerkingen door onbekenden.

Dat de cijfers maar een klein deel van de werkelijkheid weergeven is helaas al heel lang realiteit. Circa 3% van de mensen die een discriminatie voorval meemaken, melden dit bij registratie-instanties zoals de politie, een antidiscriminatiebureau of het College voor de Rechten van de Mens. Deze lage meldingsbereidheid blijkt uit onderzoek[1]. Mensen kunnen om meerdere redenen afzien van melden. Ze willen niet te lang stil blijven staan bij een negatieve ervaring of ze zijn bang voor de gevolgen van melden of aangifte doen. Soms weten mensen ook niet dat er instanties zijn waar ze discriminatie kunnen melden.

[1] Ervaren Discriminatie in Nederland II, 2020, Sociaal en Cultureel Planbureau.

De uitgebreide rapportage is hier te downloaden:

Discriminatie cijfers en trends 2021 Kennemerland

 

Meer informatie bij Marjolein van Haaften, 023 5315842 of mvh@bdkennemerland.nl