Politieke en publieke opinie

Inclusie belangrijk? Kijk hier welke partijen dat ook vinden

Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. U gaat toch ook stemmen? Wij vinden het belangrijk dat politieke partijen in een  gemeente oog hebben voor inclusiviteit en diversiteit, daarom hebben we de verkiezingsprogramma’s naast elkaar gezet om te kijken wat  hun visie is op deze thema’s voor de komende vier jaar. Dit hebben we gedaan voor de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer.

Foto: Te kiezen partijen in Haarlemmermeer. Bron: Haarlemmermeergemeente.nl

Inclusie is de insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Inclusie staat tegenover uitsluiting en discriminatie. Mensen kunnen om verschillende redenen worden uitgesloten van volwaardige deelname aan de samenleving. Bijvoorbeeld door een beperking, hun leeftijd, etnische herkomst, huidskleur, godsdienst, seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Maar ook door armoede of laaggeletterdheid. Het werken aan een inclusieve samenleving vraagt continue aandacht.

We hebben gekeken naar de ‘hoofdstukken’ over dit thema in de verkiezingsprogramma’s en hun standpunten op een rijtje gezet.  In Haarlem doen maar liefst 18 partijen mee. In Haarlemmermeer zijn dat er 14. U kunt onderaan op de links klikken.

Over Haarlemse partijen
Dat Haarlem een regenboogstad is, is geen verrassing als je kijkt naar de verkiezingsprogramma’s van vrijwel alle partijen. Wat voor sommigen ook niet een verrassing zal zijn, BVNL wil geen nieuwe vluchtelingen in Haarlem. In het licht van de recente actualiteit betekent dit dus ook geen vluchtelingen uit Oekraïne. Het paard van Sinterklaas is echter wel gewoon welkom, aldus Hart voor Haarlem.

En wat vinden politieke partijen in Haarlemmermeer?
Ook in  Haarlemmermeer wordt het verbeteren van de veiligheid en de sociale acceptatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders (LHBT’ers) door verschillende partijen specifiek genoemd. Sommige partijen benaderen het thema inclusie nogal generiek ‘we staan voor een inclusieve, duurzame en rechtvaardige samenleving’, terwijl anderen specifieker oog hebben voor toegankelijkheid, racisme of het slavernijverleden. Het wel of geen voorrang geven aan statushouders op de woningmarkt is een hekel punt in Haarlemmermeer en wordt veelvuldig genoemd in de partijprogramma’s.

U kunt hieronder op de links klikken voor een uitgebreide beschrijving van de partijprogramma’s.

Haarlemmermeer partijprogrammas 2022

Haarlem partijprogramma’s 2022