Godsdienst

Bijeenkomst over aanpak moslimdiscriminatie

De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) Rabin Baldewsingh kwam gisteren naar de gemeente Zaanstad om in gesprek te gaan over het aanpakken van moslimdiscriminatie. Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek Waterland en Bureau Discriminatiezaken Kennemerland waren medeorganisator.

Het was een bijzonder inspirerende en ook gezellige middag met ongeveer 40 moslimorganisaties/moslims uit heel Nederland. Ook de politie, het OM, Movisie, het College voor de Rechten van de Mens, Ministeries en andere betrokkenen waren geïnteresseerde gesprekspartners. De aanwezigen kwamen met veel concrete voorbeelden en vandaaruit hadden we het over concrete acties en oplossingsrichtingen om moslimdiscriminatie aan te pakken.

Dagvoorzitter was Roemer van Oordt (projectbureau Zasja/Monitor Moslimdiscriminatie)

Het programma zag er als volgt uit:
Programma:
13:30 uur       Inloop
14:00 uur       Opening door Roemer van Oordt
14:05: uur      Inleiding door Rabin Baldewsingh (NCDR)
14:20 uur       Kort aandacht voor een aantal recente initiatieven uit het veld
14:30: uur      1e ronde workshops over Arbeidsmarkt & Onderwijs / Openbare Ruimte
15:30 uur       Pauze
15:45 uur       2e ronde workshops Beeldvorming (Media & Politiek) / Institutioneel racisme
16:45 uur       Concrete terugkoppeling en afsluiting
17:00 uur       Informeel samenzijn met een hapje en een drankje
17:30 uur       Einde

De NCDR heeft 22 van dit soort sessies in het land over allerlei soorten #discriminatie. Hij komt in de zomer al met een plan van aanpak.
Geen papieren tijger maar een aanpak met concrete acties. 

Meer informatie bij Frederique Janss, 023 531 5842