(Homo)seksuele gerichtheid

Pink Panel 2022 zoekt deelnemers

Wij zijn weer van start gegaan met het Pink Panel onderzoek. Lesbiënnes, homo- en biseksuelen, transgender, intersekse en queerpersonen (LHBTIQ+personen) kunnen de digitale vragenlijst van het Pink Panel invullen met vragen over (on)veiligheid en discriminatie-ervaringen in hun woongemeente.

Homovijandigheid komt niet alleen voor in Amsterdam, maar recent ook in Haarlem, Zandvoort, Velsen, Beverwijk, Bloemendaal en Haarlemmermeer. Om te weten hoe het gesteld is met de veiligheidsgevoelens van LHBTIQ+ personen in deze gemeenten en in andere gemeenten in Kennemerland doet Bureau Discriminatiezaken Kennemerland sinds 2008 structureel onderzoek onder deze doelgroep, middels het Pink Panel.

Ga direct naar de enquête: pinkpanelonderzoek2022

Wat is het Pink Panel?
Het Pink Panel is een (digitaal) onderzoekspanel en deelnemers vullen om de twee jaar een enquête in.

Doe mee!
Het aantal vaste deelnemers ligt nu op 300, maar dit is nog te weinig voor een representatief beeld. Daarom zoeken wij nieuwe deelnemers die hun ervaringen met ons willen delen en die wonen in Kennemerland! Het kost weinig tijd, u hoeft alleen eenmalig een enquête in  te vullen. Woont u in Haarlem, Haarlemmermeer, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort, Velsen, Beverwijk, Uitgeest of Heemskerk? Doe mee!

Uitkomsten onderzoek
Bureau Discriminatiezaken doet dit Pink Panel onderzoek al sinds 2008 en heeft de onderzoeksuitkomsten van 10 jaar onderzoek beschreven in de Pink Panel feitenkaart 2008-2017. Hieruit komt naar voren dat veel incidenten plaats vinden in de openbare ruimte en in de eigen woonbuurt. Circa één op de zes respondenten ondervindt discriminatie in de openbare ruimte. Dit kan gaan om schelden, beledigen of mishandeling. Het is belangrijk dat we dit soort ontwikkelingen in kaart brengen zodat we samen met de politie en de gemeente kunnen werken aan verbetering van de situatie. We zagen ook dat steeds meer LHBT’s hun gedrag aanpassen, bijvoorbeeld in de eigen woonbuurt of op het werk.

In de uitkomsten van het meest recente onderzoek in 2019: Pink Panel feitenkaart 2019 zagen we dat het aanpassen niet minder werd; een zorgelijke ontwikkeling. We zagen geen duidelijke toename of afname van het aantal discriminatie-incidenten. Al blijft het homovijandigheid hardnekkig:
Ervaren discriminatie of  intolerantie naar locatie (2019):
in de eigen woonomgeving:               12%                dat is 1 op de 8 respondenten
op het werk:                                         9%                dat is 1 op de 11 respondenten
in de openbare ruimte:                       21%                dat is 1 op de 5 respondenten
op de sportvereniging                        4%                  dat is 1 op de 25 respondenten

 

Meer informatie bij Marjolein van Haaften 023 5315842 of mvh@bdkennemerland.nl