Cijfers discriminatie

Wederom stijging discriminatiezaken in eenheid Noord-Holland 2021

Vandaag publiceren wij de Monitor Discriminatie 2021: eenheid Noord-Holland. Hierin staat informatie over het aantal  discriminatieklachten en -registraties van de drie antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s), de politie en het College voor de Rechten van de Mens, enkele casussen en discriminatietrends.

Opnieuw een stijging van het aantal discriminatieklachten
Uit de (regionale) Monitor komt naar voren dat het aantal registraties van discriminatie bij de drie ADV’s in 2021 met 19% sterk steeg. Er kwamen 444 discriminatieklachten, op basis van plaats voorval (dus over incidenten in gemeenten in de eenheid), binnen. Wederom een stijging, hiervan was vorig jaar ook al sprake.
Het aantal klachten op basis van woonplaats melder (melder is inwoner van de eenheid Noord-Holland) is gestegen van 512 in 2020 naar 621 klachten in 2021. De sterke stijging werd vooral veroorzaakt door het grote aantal klachten over verschillende coronamaatregelen zoals het dragen van een mondkapje of het verplicht tonen van een corona toegangsbewijs.
Bij de politie in eenheid Noord-Holland is er een daling zichtbaar van 15%, van 523 discriminatieregistraties in 2020 naar 446 in 2021, terwijl er landelijk bij de politie juist ook een stijging is van 7%.

Discriminatie per gemeente
De hoogste absolute aantallen discriminatieklachten bij de ADV’s op basis van plaats voorval, kwamen binnen over Zaanstad (76), Haarlem (51) en Alkmaar (48). De cijfers op basis van woonplaats melder zijn hoger. In deze drie gemeenten werden ook de meeste discriminatiezaken door de politie geregistreerd. Er ligt een duidelijke relatie tussen het aantal incidenten en het inwonersaantal.
Met de promillagekolom in een bijlage van de Monitor hebben wij willen aangeven vanuit en over welke gemeenten relatief veel, in relatie tot het aantal inwoners, discriminatieklachten binnenkomen; cijfers zijn op basis van plaats voorval. In de regio Kennemerland zien we het volgende beeld: Zandvoort scoort het hoogste met 0,70 daarna volgen Haarlem en Beverwijk beiden met 0,62.

Wie worden of voelen zich vooral gediscrimineerd?
Net als in 2020 heeft de coronacrisis in 2021 een grote impact op de maatschappelijke verhoudingen en daarmee ook op het aantal discriminatieklachten. Ruim honderd mensen dienden in 2021 een klacht in bij de ADV’s over de afgekondigde coronamaatregelen. Ze voelden zich als ongevaccineerden of weigeraars van een QR-code buitengesloten.
De meeste klachten gingen echter, zoals elk jaar, over discriminatie op grond van afkomst en huidskleur; vooral zichtbaar en voelbaar in de eigen woonwijk, op de arbeidsmarkt en in de openbare ruimte.
Ook mensen met een beperking of chronische ziekte lieten van zich horen. Het aantal ingediende klachten op grond van handicap of chronische ziekte bij de ADV’s is in 2021 wederom gestegen. Deze groep mensen had last van strikte coronaregels waardoor hen de toegang tot bepaalde voorzieningen werd geweigerd. Bijvoorbeeld omdat ze vanwege medische redenen geen mondkapje konden dragen. Dit type zaken deed zich vooral voor in de gezondheidszorg of was gericht tegen de rijksoverheid.

Bij de politie werd relatief veel aangifte gedaan van vijandigheid of geweld tegen homoseksuele mannen. Er werden regenboogvlaggen verbrand, LHBT’s werden uitgescholden door hun buren of jonge LHBT’s werden op straat lastiggevallen en uitgescholden door andere jongeren. Het betreft ook een deel ongericht schelden met het woord ‘homo’ erin tegen werknemers met een publieke taak, veelal politieagenten.

Monitor bekijken
De digitale, interactieve monitor is via onderstaande link te bekijken. Door te klikken op i’s, buttons of pijltjes komt u terecht in de uitgebreide tabellen.

https://discriminatie.nl/files/2022-cijfers/monitor-noord-holland-2021-ipdf-def.pdf

Landelijke monitor
Vandaag wordt ook het landelijk rapport Discriminatiecijfers in 2021 met discriminatie-gegevens van politie, de ADV’s, het College voor de Rechten van de Mens, MiND en de Nationale Ombudsman door de
minister van BZK aan de Tweede Kamer aangeboden. Dat gebeurt tegelijkertijd met het moment waarop alle rapporten op eenheidsniveau, zoals het rapport dat u nu ontvangt, openbaar worden gemaakt.

De regionale ontwikkelingen lopen meestal parallel met de landelijke ontwikkelingen. De gezamenlijke ADV’s registreren in 2021 6.922 discriminatiemeldingen, een stijging van 26 procent ten opzichte van 2020. Bij de politie worden 6.580 discriminatie-incidenten geregistreerd, een stijging van 7 procent.

https://discriminatie.nl/files/2022-cijfers/discriminatiecijfers-in-2021.pdf