Racisme, afkomst, huidskleur

De erfenis van de koloniale geschiedenis – gastlessen VO

Noelle Beerepoot en Miriam RasoelbaksHoe zit het met de Haarlems koloniale geschiedenis? Wat doet ruim tweehonderd jaar Nederlandse slavernij geschiedenis met de beeldvorming nu? We gingen met alle klassen van het Haarlem College in gesprek.

“Heu?! Ik wist niet dat de slavernij zo lang geduurd had”, aldus een leerling tijdens de start van de gastles. Het koloniaal verleden van Nederland is natuurlijk nog langer. Wat doet dit met een land, welke impact heeft dit bijvoorbeeld op de beeldvorming?

De afschaffing van de slavernij in 1963 (of feitelijk 1873) bracht geen gelijke rechten. Nog lang werden de rechten van mensen die werkzaam waren op de plantages met voeten getreden, ook van de zogenaamde contractarbeiders uit India en later Nederlands Indië. In dit deel van de les vertelt Miriam Rasoelbaks haar persoonlijke familie verhaal. Dit maakt veel indruk op scholieren. Hoe belangrijk is het te weten waar je familiewortels liggen?

Racisme
In het tweede deel van de les schakelen we naar het heden. Inmiddels zijn er op papier gelijke rechten voor iedereen. Maar een eeuwenlange koloniale geschiedenis is niet van de ene op de andere dag weggevaagd en laat zijn sporen na. Ook nu nog. In de praktijk is er nog steeds sprake van ongelijke behandeling en is er discriminatie op basis van huidskleur, racisme dus. En hoe zit het met de eigen (onbewuste) vooroordelen? Dat maken we met deze les bespreekbaar.

Interesse? Mail ons
De gastles duurt vijftig tot negentig minuten en is bedoeld voor het middelbaar onderwijs in de regio Kennemerland. De Haarlemse Miriam Rasoelbaks vertelt in deze lessen het indrukwekkende verhaal van haar familie geschiedenis en het onrecht dat zo vaak voorkwam en het gevecht op het recht op gelijke behandeling, ook anno nu. Noëlle Beerepoot (eerstegraads bevoegd docent) staat in deze lessen als gastdocent stil bij beeldvorming over huidskleur en de doorwerking in het heden.