Racisme, afkomst, huidskleur

Jaarverslag Discriminatiezaken 2021: piek coronaklachten

Het jaar 2021 stond voor de wereld en dus ook voor het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BDK) nog steeds in het teken van corona. Vooral het coronavaccinatiebewijs zorgde voor meer polarisatie in de samenleving en leverde een piek op aan discriminatieklachten. Wij voelden ons geroepen tot nuancering over en weer: houd rekening met gevoeligheden, probeer je te verplaatsen in de ander, discussieer over de inhoud zonder in extremen te vervallen. Corona beperkte de activiteiten van het BDK, vooral de voorlichtingen kwamen grotendeels stil te liggen.

 

Aandacht voor racisme blijvend
De aandacht voor racisme is blijvend. Witte mensen realiseren zich dat ook in Nederland racisme wijdverspreid is en dat zij een rol hebben om daar verandering in te brengen. Institutionele discriminatie, waarvan bij de Belastingdienst sprake lijkt te zijn bij de toeslagenaffaire (rapport “Ongekend onrecht” van de parlementaire onderzoekscommissie), is op de agenda komen te staan.

Het recht op gelijke behandeling en het verbod op discriminatie zijn grondrechten en mensenrechten. Die moeten beschermd en gewaarborgd worden; wanneer schending plaatsvindt, moet gehandeld worden om die schending ongedaan te maken en er voor te zorgen dat het in de toekomst niet weer gebeurt. Het BDK zet zich met overtuiging in om dit te realiseren en zal dit ook blijven doen. Het voorkómen en bestrijden van vooroordelen en discriminatie is dus nog steeds hard nodig. Dat verbaast ons niet, maar de heftigheid van de discussie en de polarisatie van de standpunten stemmen soms tot zorgen. Gevoelens van angst en wantrouwen jegens de overheid en groepen mensen die anders zijn, erkennen we en willen we proberen weg te nemen, omdat die niet altijd gebaseerd zijn op de realiteit.

Klachten
Het aantal discriminatieklachten in 2021 is heel licht gedaald met 5% ten opzichte van het aantal in 2020; 349 klachten dit jaar en 368 klachten in 2020. Veel klachten waren corona-gerelateerd. Het melden is belangrijk. Pas als je meldt, kan er gewerkt worden aan verbetering van de situatie.  Daarnaast: je komt op voor je recht om gelijk behandeld te worden. Met de signalen wordt maatwerk op het gebied van voorlichting, advies en onderzoek ontwikkeld en geleverd. Daarnaast draagt het bij aan zelfredzaamheid en zelfvertrouwen van mensen en aan sociale cohesie in de samenleving.

Preventie/Voorlichting
Het BDK hecht veel waarde aan het geven van voorlichting. Hiermee willen wij bereiken dat mensen meer begrip krijgen voor mensen die anders zijn om wat voor reden dan ook. Dat brengt meestal meer verdraagzaamheid met zich mee en inzicht in het feit dat iedereen wel eens geconfronteerd kan worden met discriminatie, omdat je altijd wel tot een bepaalde groep behoort.

Voorlichting gebeurt vaak in de vorm van gastlessen op scholen. Vanwege de coronamaatregelen waren gastlessen op scholen echter zeer beperkt tot niet mogelijk. Trainingen en lezingen aan volwassenen waren makkelijker te realiseren, deze vonden deels online plaats. We hebben een nieuwe training ontwikkeld: Copingstrategieën bij discriminatie en microagressie die heel goed inzetbaar is bij verschillende organisaties.

Het jaarverslag is hier te bekijken: Jaarverslag BDK 2021