(Homo)seksuele gerichtheid

Aantal discriminatieklachten in Kennemerland blijft hoog

21 maart 2023- Het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BDK) heeft in 2022 in totaal 341 discriminatieklachten behandeld en geregistreerd. Dat is bijna net zoveel als in 2021 met 349 klachten, toen een kwart van de klachten over coronamaatregelen ging. In 2022 was dat gedaald naar ongeveer 2 procent.

Vooral meldingen over racisme
De meeste klachten gingen over de discriminatiegrond afkomst/huidskleur (59 procent), gevolgd door (homo)seksuele gerichtheid (12 procent) en handicap/chronische ziekte (8 procent). Racisme is jaarlijks de meest gemelde discriminatiegrond, maar het relatieve aandeel fluctueert sterk. In 2020 verdubbelde het aantal klachten, in 2021 daalde het en in 2022 is het flink gestegen met 38 procent naar 208. Racisme is wijdverbreid en komt op vrijwel alle terreinen (locaties) veel voor.

Meer meldingen over arbeidsmarkt en onderwijs
De meeste discriminatieklachten speelden zich in 2022 af op de arbeidsmarkt: 60. Dat is 36 procent meer dan in het pre-coronajaar 2019. Ongeveer driekwart van de klachten ging over zaken die op de werkvloer (77 procent) plaatsvonden. Eerder lag dat rond de 50 procent.

Mensen worden tijdens hun werk beledigd, racistisch uitgescholden of buitengesloten door collega´s of klanten of ongelijk behandeld door hun leidinggevende. Verder vond de gemelde discriminatie vooral plaats in de eigen buurt en wijk en in de openbare ruimte.

Het aantal discriminatiezaken dat zich in het onderwijs afspeelt is sinds 2020 bijna verdrievoudigd naar 29 klachten in 2022. De verdeling basisonderwijs/voortgezet onderwijs is ongeveer 50/50. Het gaat vooral om pesterijen of beledigend schelden over andermans afkomst of huidskleur. Soms speelt het wel of niet kunnen bidden op een school een rol in een conflict of gaat het over gender.

Voorbeeldklacht: Pestprotocol op school
Een moeder vertelt dat haar kind regelmatig racistisch wordt uitgescholden door andere kinderen op school. Zij kaart dat meerdere malen aan op school met het verzoek de pester(s) aan te pakken. De school doet echter niets. Haar kind is verdrietig en wil eigenlijk niet meer naar school. De moeder neemt daarom contact op met Bureau Discriminatiezaken. De klachtbehandelaar vertelt haar dat in het kader van de Wet Veiligheid op school alle scholen een pestprotocol moeten hebben om pesten aan te pakken en de veiligheid voor leerlingen op school te vergroten. De school moet daar in geval van pesten naar handelen. Bureau Discriminatiezaken zoekt het Pestprotocol van de school online op en stuurt het naar de moeder en adviseert haar nog een keer met de betreffende leerkracht en de directeur te spreken en te vragen om het pestprotocol in te zetten. Dat doet de moeder en ze laat weten dat ze tevreden is over het gesprek met de school. De school gaat actie ondernemen en daar is ze heel blij mee.

Lage meldingsbereidheid
Het werkelijke aantal discriminatie-incidenten ligt vele malen hoger, maar de meldingsbereidheid van mensen is nog altijd laag. De aandacht voor inclusie en het bestrijden van discriminatie groeit echter. En daarmee mogelijk ook de bewustwording en bespreekbaarheid ervan. In 2022 was er veel aandacht voor institutioneel racisme en discriminatie. Het was ook het jaar van het excuus voor het slavernijverleden.

“Ook al was 2022 niet vergelijkbaar met 2020, het jaar van Black Lives Matter demonstraties, toch heeft het mogelijk een langduriger effect gehad op de toename van het aantal meldingen op grond van afkomst en huidskleur’, aldus onderzoeker Marjolein van Haaften.

Eind 2021 werd de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme aangesteld die gelijk het land introk om tijdens Townhall-sessies te spreken over verschillende vormen van discriminatie. Ook was er veel media-aandacht voor het toeslagenschandaal en het etnisch profileren door de belastingdienst en de politie.

Over Bureau Discriminatiezaken Kennemerland
Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BDK) is een van de 18 antidiscriminatiebureaus in Nederland, verenigd in Discriminatie.nl. Naast klachtbehandeling en registratie van klachten, geeft het BDK voorlichting en trainingen, doet het onderzoek en geeft het informatie en advies. Bekijk www.bdkennemerland.nl voor meer informatie.

Over 21 maart
De Verenigde Naties hebben 21 maart uitgeroepen tot Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie vanwege het zeer gewelddadige optreden van de overheid in Zuid-Afrika in 1960 ten tijde van het apartheidsregime toen er gedemonstreerd werd tegen discriminerende pasjeswetten. De politie schoot 69 demonstranten dood.

Download hier de uitgebreide rapportage:
Discriminatie cijfers en trends 2022 Kennemerland

Meer informatie over de cijfers is te verkrijgen bij Marjolein van Haaften of Frederique Janss, 023 5315842