Racisme, afkomst, huidskleur

Politie ontvangt fors meer meldingen van discriminatie in Noord-Holland

De politie van de eenheid Noord-Holland registreerde vorig jaar 561 meldingen en aangiften van discriminatie. Dat is 26 procent meer dan in 2021. Landelijk registreerde de politie 2 procent meer discriminatie-incidenten. Bij de drie antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) in de eenheid Noord-Holland daalde het aantal discriminatieklachten echter naar 422, al zijn het er meer dan in pre-coronajaar 2019. Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie 2022 Noord-Holland.

Bekijk hier de Monitor: monitor 2022 

Afkomst meest gemelde discriminatiegrond

Ongeveer de helft van de geregistreerde meldingen en aangiften bij de politie en de ADV’s ging over discriminatie van mensen met een migratieachtergrond of een donkere huidskleur. Mensen van kleur krijgen veel te maken met beledigingen of scheldpartijen vanwege hun huidskleur.
De politie van de eenheid Noord-Holland* registreerde 140 incidenten over (homo)seksuele gerichtheid. Dat is ongeveer een kwart van alle discriminatiemeldingen, landelijk ligt dit op ongeveer een derde. Het merendeel van de gemelde incidenten heeft betrekking op homoseksuele mannen. Een deel gaat ook om schelden met gebruik van het woord ‘homo’ tegen werknemers met een publieke taak, veelal politieagenten.
Bij de drie ADV’s kwamen vorig jaar dertig klachten binnen op grond van (homo)seksuele gerichtheid. Dit betreft LHBTIQ+’s** en is een verdubbeling ten opzichte van 2021. De klachten hebben betrekking op pestgedrag door buren en het op straat lastiggevallen of uitgescholden worden door jongeren.
Ook mensen met een beperking of chronische ziekte maken relatief veel melding van discriminatie of ongelijke behandeling.

*excl Amsterdam en Gooi&Vechtstreek

Meldingsbereidheid laag

Het werkelijke aantal discriminatie-incidenten ligt vele malen hoger, maar de meldingsbereidheid van mensen is nog altijd laag. De aandacht voor inclusie en het bestrijden van discriminatie groeit echter.
“Ook al was 2022 niet vergelijkbaar met 2020, het jaar van de Black Lives Matter demonstraties, toch hebben die mogelijk een langduriger effect gehad op de toename van het aantal meldingen op grond van afkomst en huidskleur’, aldus onderzoeker Marjolein van Haaften van ADV Kennemerland.  Eind 2021 werd de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme aangesteld die het land introk om tijdens Townhall-sessies te spreken over verschillende vormen van discriminatie. Ook was er veel media-aandacht voor het toeslagenschandaal en het etnisch profileren door de belastingdienst en de politie, waardoor de bewustwording over discriminatie en racisme groeit.

Wat kunt u doen bij discriminatie?

Als u te maken krijgt met discriminatie of hiervan getuige bent, kunt u contact opnemen met de antidiscriminatievoorziening in uw regio of hiervan aangifte/melding doen bij de politie. De politie kan doorverwijzen naar een ADV omdat strafrecht niet altijd de oplossing is. De ADV’s kunnen u desgewenst ondersteunen als u om een oordeel wilt vragen bij het College voor de Rechten van de Mens.

U kunt ook digitaal melding maken van discriminatie bij de politie via een meldformulier, bij de ADV’s of via discriminatie.nl.

ADV Noord-Holland Noord > www.Art1NHN.nl of 072 5154400
ADV Zaanstreek/Waterland > www.bureaudiscriminatiezaken.nl of 075 6125696
ADV Kennemerland > www.bdkennemerland.nl of 023 5315842

Politie >  https://www.politie.nl/onderwerpen/discriminatie.html

 Over de Monitor

De Monitor Discriminatie 2022 Noord-Holland is een gezamenlijke uitgave van de politie eenheid Noord-Holland en de drie antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek/Waterland die hierin hun discriminatiecijfers op eenheidsniveau publiceren. De Nationale Politie en het College voor de Rechten van de Mens hebben voor deze uitgave hun gegevens voor de eenheid beschikbaar gesteld.
De Monitor verschijnt gelijktijdig met rapporten over negen andere politie-eenheden en het landelijke rapport Discriminatiecijfers in 2022. Alle rapporten en cijfers zijn te vinden op www.discriminatie.nl.

 

**LHBTIQ+’s: lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders, interseksepersonen, queer

 

 Meer informatie: Frederique Janss, 023 5315842