Racisme, afkomst, huidskleur

Jaarverslag Discriminatiezaken 2022: discriminatieklachten blijvend hoog

De aandacht voor inclusie en het bestrijden van discriminatie groeit. En daarmee mogelijk ook de bewustwording en bespreekbaarheid ervan. In 2022 was er veel aandacht voor institutioneel racisme en discriminatie. Het was ook het jaar van het excuus voor het slavernijverleden. Eind 2021 werd de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme aangesteld die gelijk het land introk om tijdens Townhall sessies te spreken over verschillende vormen van discriminatie. Het toeslagenschandaal en etnisch profileren door de belastingdienst en bij de politie kregen veel media-aandacht. Ook al was 2022 niet vergelijkbaar met 2020, het jaar van Black Lives Matter demonstraties, de impact hiervan heeft mogelijk een langdurig effect gehad op de toename van het aantal meldingen op grond van afkomst en huidskleur.

Het aantal discriminatieklachten in Kennemerland blijft hoog. Het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BDK) heeft in 2022 in totaal 341 discriminatieklachten behandeld en geregistreerd. Dat is bijna net zoveel als in 2021 met 349 klachten, toen een kwart van de klachten over coronamaatregelen ging. In 2022 was dat gedaald naar ongeveer 2 procent.

Vooral klachten over racisme
De meeste klachten gingen over de discriminatiegrond afkomst/huidskleur (59 procent), gevolgd door (homo)seksuele gerichtheid (12 procent) en handicap/chronische ziekte (8 procent). Racisme is jaarlijks de meest gemelde discriminatiegrond, maar het relatieve aandeel fluctueert sterk. In 2020 verdubbelde het aantal klachten, in 2021 daalde het en in 2022 is het flink gestegen met 38 procent naar 208. Racisme is wijdverbreid en komt op vrijwel alle terreinen (locaties) veel voor.

Meer klachten over arbeidsmarkt en onderwijs
De meeste discriminatieklachten speelden zich in 2022 af op de arbeidsmarkt: 60. Dat is 36 procent meer dan in het pre-coronajaar 2019. Ongeveer driekwart van de klachten ging over zaken die op de werkvloer (77 procent) plaatsvonden. Eerder lag dat rond de 50 procent.

Mensen worden tijdens hun werk beledigd, racistisch uitgescholden of buitengesloten door collega´s of klanten of ongelijk behandeld door hun leidinggevende. Verder vond de gemelde discriminatie vooral plaats in de eigen buurt en wijk en in de openbare ruimte.

Het aantal discriminatiezaken dat zich in het onderwijs afspeelt is sinds 2020 bijna verdrievoudigd naar 29 klachten in 2022. De verdeling basisonderwijs/voortgezet onderwijs is ongeveer 50/50. Het gaat vooral om pesterijen of beledigend schelden over andermans afkomst of huidskleur. Soms speelt het wel of niet kunnen bidden op een school een rol in een conflict of gaat het over gender.

Preventie/Voorlichting
Het BDK hecht veel waarde aan het geven van voorlichting. Hiermee willen wij bereiken dat mensen meer begrip krijgen voor mensen die anders zijn om wat voor reden dan ook. Dat brengt meestal meer verdraagzaamheid met zich mee en inzicht in het feit dat iedereen wel eens geconfronteerd kan worden met discriminatie, omdat je altijd wel tot een bepaalde groep behoort.

Voorlichting gebeurt vaak in de vorm van gastlessen op zowel middelbare en lagere scholen. Maar wordt ook gegeven aan volwassenen. Bekijk hier ons aanbod https://www.bdkennemerland.nl/dienst/voorlichting-en-trainingen/

Campagne
In 2022 heeft de campagne #wijstaannaastje van de drie gezamenlijke antidiscriminatiebureaus veel aandacht gegeneerd. Zowel in fysieke abri’s als digitaal.

De campagne #wijstaannaastje heeft als doel:

 >mensen te wijzen op het bestaan van antidiscriminatiebureaus (naamsbekendheid)
> zorgen dat mensen de ADBS’s weten te vinden (toegankelijkheid)
> laten zien wat we doen (luisteren, adviseren, ondersteunen)
> aanzetten tot actie (neem contact op, doe melding van discriminatie of racisme)

Het jaarverslag is hier te bekijken: Jaarverslag 2022 BDK