(Homo)seksuele gerichtheid

Regenboogviering wijkt uit naar Slachthuis

In samenwerking met de Regenboogcoalitie en verschillende kerken organiseren de Antonius Gemeenschap en Bureau Discriminatiezaken elk jaar een gezamenlijke viering, waarbij de veelkleurigheid en de seksuele en genderdiversiteit van Haarlem Regenboogstad centraal staan en waar iedereen zichzelf kan zijn. Jaarlijks vindt de viering in de Grote of St. Bavokerk plaats. Deze vrolijke en bezinnende opening van de Vredeweek trekt een groot aantal bezoekers. Toch merkt de organisatie dat bij veel mensen religie en LHBTIQ+ schuurt. Om nog meer mensen te bereiken ging de Regenboogviering dit jaar de Bavo uit, naar andere locatie, en wel naar het Slachthuis Haarlem.

Veel LHBTIQ+-ers hebben meer met zingeving en spiritualiteit dan met kerken. En veel kerkgangers zijn onwetend over het leven van mensen uit het LHBTIQ+-spectrum. Om de verbinding tussen de verschillende mensen aan te gaan (= de doelstelling van de Regenboogviering) zet de organisatie dit jaar voor het eerst een stapje buiten de kerk. Kerken én LHBTIQ+-organisaties en -personen in Haarlem vinden het zeer belangrijk dat er onderling contact is en verbinding wordt gelegd. De vragen die bij deze Regenboogviering gesteld worden zijn dan ook: Hoe komen we tot gezamenlijkheid? Welke rol spelen zingeving en spiritualiteit?

Volgens de organisatie: “We willen dat het gaat over zingeving,  vertrouwen, geloof en liefde maar niet in een kerkelijke setting. Om meer jongeren, queer of niet, te bereiken wijken we deze keer uit naar een bruisende locatie die geen kerk is. De viering is in gezamenlijkheid tot stand gekomen en verschillende sprekers, muzikanten, dichters worden uitgenodigd om een bijdrage te leveren.”

Rituelen

Het thema dit jaar is ‘Rituelen van Saamhorigheid’. In deze Regenboogviering zoeken mensen van het LHBTIQ+-spectrum én uit verschillende kerken naar wat hun verbindt desondanks hun verschillen en staan zij stil bij rituelen die bijdragen aan saamhorigheid. Soms zijn we herkenbaar aan hoe we er uit zien, of hoe we ons gedragen bij anderen. Maar toch zien we niet alles van elkaar. Bijvoorbeeld de rituelen, of kleine handelingen die we zélf belangrijk vinden in ons leven. Soms hangen deze handelingen samen met een religie of overtuiging, zoals het aansteken van een kaarsje in een kerk. Maar het kan ook een alledaags moment van stilte zijn, of hoe je belangrijke momenten in je leven viert. In de regenboogviering van dit jaar zijn we benieuwd naar de verschillende rituelen. Zo geven we samen vorm aan het regenboogritueel, dat duidelijk maakt dat juist onze verschillen een bron van rijkdom zijn in de stad waar we leven.

Terugkijkend op de viering

Marjolein van Haaften van Bureau Discriminatiezaken: “Ik vond het een heel divers publiek, waaronder niet alleen oude getrouwen, maar ook gezichten die ik niet kende. Ik geloof ook dat ik kinderen met hun ouders zag. En er was ook een stel Haarlem Town Queers, ik denk niet dat die naar de Bavo zouden komen.”

De bijeenkomst had als thema rituelen. “We begonnen met naamkaartjes maken met je naam en je pronouns. Dat is inmiddels een vast ritueel bij queer bijeenkomsten om te voorkomen dat je mensen misgendert.’’ Daarna werden kaarsen ontstoken, werd er gezongen door Dane Boston, die begon met het betekenisvolle Home van Donna Summer. Rick van Stichting Art.1 stelde zich kwetsbaar en strijdbaar op met diens verhaal over veiligheid en zichtbaarheid en hoe hen zich wapent tegen vijandigheid in het dagelijks leven en hoe het beter kan en moet als het gaat om de sociale acceptatie van LHBTIQ+-personen. Tom de Haan, dominee van de Grote of St Bavo had twee boeken meegenomen over Vreugde en Verdriet en vertelde hoe hij als stadsdominee iedereen welkom wil heten in zijn kerk. Robin nam ons mee de natuur in met diens rustgevende stem en verhaal over seizoenen en rituelen. Daniël, dominee van de doopsgezinde kerk sloot zingend af. En dat alles natuurlijk onder het toeziend oog van de enorme regenboogvlag die nooit ontbreekt op de jaarlijkse viering.

Of het volgend jaar weer het Slachthuis wordt of toch de Bavo, is niet duidelijk. ,,Misschien wel allebei. Er zijn ook LHBTIQ+-ers die het juist heel mooi vinden om in een kerk welkom te worden geheten door een dominee.’’

Met dank aan Haarlem Town Queers, Stichting Art.1, Grote of St Bavo, Doopsgezinde kerk, Daniël, Antonius Gemeenschap en COC Kennemerland.