Racisme, afkomst, huidskleur

Kan iedereen zichzelf zijn op de werkvloer?

Onder leiding van Sherwin, voorlichter Bureau Discriminatiezaken (BDK), en Marjolein, projectmedewerker BDK werd hierover vanochtend gesproken met circa 50 medewerkers van welzijnsorganisatie Meerwaarde in Haarlemmermeer.

Wat betekent jezelf zijn op de werkvloer eigenlijk in de praktijk? Een veilige werksfeer en goed luisteren?
Je zou denken dat deze vraag gemakkelijk te beantwoorden is. Alleen is de praktijk weerbarstiger. Dat bleek in het gesprek met en tussen de medewerkers, die deels virtueel en deels fysiek meepraatten en luisterden.
Het gesprek werd ingeleid door Sherwin en Marjolein. Zij spraken over soorten discriminatie, gaven voorbeelden en legden uit wat het oplevert als je discriminatie meldt. Daarnaast vertelden zij over microagressie: wat is dat en hoe wordt dit ervaren?
Uit de gesprekken bleek dat het denken vanuit je eigen normen en waarden een spanning kan opleveren met de normen en waarden van een collega. Hoe laat je je eigen vooroordelen, gedachten en waarden los zodat je echt kunt luisteren naar de ander? En hoe ga je als team om met tegenstellingen en verschillen in meningen en keuzes over hoe je in het leven staat?
Er ontstond een waardevol en soms ook emotioneel gesprek over vraagstukken die als beladen worden ervaren. Dit heeft geleid tot wederzijdse inzichten. Het heeft in ieder geval voldoende stof gegeven voor een vervolg, in welke vorm dan ook.
Heeft uw organisatie of bedrijf ook behoefte aan een voorlichting, training of begeleiding bij gesprekken over diversiteit, inclusie en een veilige werkvloer?
Neem contact op met Bureau Discriminatiezaken (BDK), info@bdkennemerland.nl en we nemen de mogelijkheden met u door.