Advies en informatie

Met alle gegevens die het Bureau Discriminatiezaken verzamelt en ontvangt, kunnen wij instellingen, burgers, overheden en bedrijven adviseren en informeren op het gebied van anti-discriminatiebeleid en gelijke behandeling.

Onderzoeken die wij uitvoeren dienen als aanleiding en onderbouwing om beleid te maken en uit te voeren. Niet alleen vanuit onszelf, maar juist ook voor anderen.

We werken graag samen met anderen om informatie uit te wisselen zodat we een meer compleet beeld krijgen over wat er speelt aan (gevoelde) discriminatie. Samenwerking draagt ook bij aan het vergroten van kennis, expertise en invalshoeken om advies en informatie een groter draagvlak te geven.

Advies vloeit soms als vanzelf voort uit samenwerking en is dan ook wederzijds. Daarnaast worden adviezen over zeer specifieke onderwerpen gegeven, zowel aan personen als aan gemeentes, instellingen etc.

Voorbeelden zijn een genuanceerd advies over hoe gemeentes en basisscholen om kunnen gaan met het Sinterklaasfeest in het licht van de Pieten discussie.

Beleidsadviezen worden gevraagd en ongevraagd gegeven aan overheden, zowel lokaal als landelijk, omdat het Bureau Discriminatiezaken invloed wil uitoefenen op het beleid dat met name de landelijke overheid voert waar het het voorkomen en bestrijden van discriminatie betreft.

Burgers vragen ook vaak informatie voordat ze daadwerkelijk een klacht indienen: ‘Gaat het inderdaad om discriminatie?’ ‘Mag dat zomaar?’ ‘Wat kan ik zelf doen?’

Wilt u meer weten over de mogelijkheden neem contact op met Frederique Janss, 023 5315842