Klachtbehandeling

Heeft u het gevoel dat u niet geaccepteerd, gepest, ongelijk behandeld of gediscrimineerd wordt? En dat dit te maken heeft met uw afkomst/huidskleur, leeftijd, handicap of chronische ziekte, nationaliteit, geslacht, seksuele gerichtheid, godsdienst, levensovertuiging of politieke overtuiging? Of heeft u iets dergelijks gezien? Meld het ons.

Wij luisteren, geven advies en kunnen u verder helpen. Klachtbehandeling is kosteloos, melden kan anoniem. Bel 023-5315842 of mail naar info@bdkennemerland.nl

DE PROCEDURE: Discriminatie melden, en dan?

Intakegesprek
Tijdens een intakegesprek nemen we met u door wat er precies is gebeurd en of mogelijk sprake is van discriminatie. Ook kijken we naar de omstandigheden: bijvoorbeeld of er getuigen zijn.U krijgt advies over de mogelijkheden om de ongewenste situatie aan te pakken. Ook bespreken we met u welke ondersteuning ons bureau u kan bieden.

Vervolgstappen
Welke stappen genomen kunnen worden hangt af van waar de klacht over gaat, de wensen en verwachtingen van de melder en van de juridische mogelijkheden. Bureau Discriminatiezaken onderneemt pas actie na uw goedkeuring.

Vervolgstap: Hoor- wederhoor
De persoon of organisatie die mogelijk gediscrimineerd heeft, krijgt ook de kans krijgt zijn/haar verhaal te vertellen en wordt op uw verzoek benaderd. Als dit geen oplossing biedt, bijvoorbeeld een excuus, zijn verdere stappen mogelijk. Bijvoorbeeld het inschakelen van een bemiddelaar, het starten van een klachtenprocedure, het doen van nader onderzoek, of het in gang zetten van een juridische procedure.

Vervolgstap: Juridische hulp
Wanneer u aangifte wilt doen bij de politie kan Bureau Discriminatiezaken Kennemerland begeleiding bieden. Hetzelfde geldt voor een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens of de Nationale Ombudsman. In al deze situaties biedt Bureau Discriminatiezaken Kennemerland haar kennis en deskundigheid kosteloos aan.

Extra informatie

De advisering en ondersteuning bij klachtbehandeling zijn kosteloos.

U kunt ook anoniem een melding doen; in dat geval zullen we meestal geen vervolgstappen ondernemen.

Mocht u het niet eens zijn met de werkwijze van Bureau Discriminatiezaken, dan kunt u een klachtenprocedure starten.

De procedure

Discriminatie melden, en dan?

 1. Intakegesprek
 2. Hoor- wederhoor
 3. Juridische hulp
 4. Extra informatie
Bent u gediscrimineerd?

Meldformulier

  Contactgegevens

  Bezoekadres
  BD Kennemerland
  Lange Herenvest 122
  2011 BX Haarlem
  023 5315842

  Postadres
  Postbus 284
  2000 AG Haarlem