Dienst

Onderzoek en cijfers

Om ongelijke behandeling en discriminatie te voorkomen is het belangrijk om te weten welke problemen er spelen. Bureau Discriminatiezaken Kennemerland brengt door middel van onderzoek en monitoring in kaart welke knelpunten zich voordoen bij minderheidsgroepen in de samenleving, zoals mensen met een homoseksuele gerichtheid of mensen met een beperking.

Onderzoek is een belangrijke aanvulling op de cijfers, op het aantal klachten dat bij Bureau Discriminatiezaken binnenkomt. De klachten bieden handvatten voor aanvullend onderzoek, bijvoorbeeld als het aantal klachten op een bepaald terrein erg laag is terwijl wij in de wandelgangen horen dat er van alles speelt.

Ongelijke behandeling en discriminatie zijn een complex onderwerp dat niet even te vatten is in een enquête. Discriminatie is niet altijd zichtbaar, wordt niet altijd herkend èn wordt lang niet altijd gemeld. Voor het verzamelen van goede kwalitatieve informatie hanteren wij bij voorkeur diepte-interviews (1-op-1) of groepsgesprekken. En dan nog is het niet eenvoudig mensen te spreken over dit onderwerp. Mensen die gediscrimineerd worden kunnen dit ontkennen of bagatelliseren, dit zijn coping-strategieën bij het omgaan met discriminatie.

Bureau Discriminatiezaken beschikt over een uitgebreide bibliotheek (deels digitaal) met onderzoek naar alle discriminatiegronden en allerlei beleidsterreinen. Indien mensen onderzoek willen doen naar een bepaald onderwerp op het terrein van discriminatie en ongelijke behandeling kunnen wij hierbij adviseren.

Enkele onderzoeken die plaatsvonden in de afgelopen jaren:

De procedure

Discriminatie melden, en dan?

  1. Intakegesprek
  2. Hoor- wederhoor
  3. Juridische hulp
  4. Extra informatie
Bent u gediscrimineerd?