Onderzoek en cijfers

Om ongelijke behandeling en discriminatie te voorkomen is het belangrijk om te weten welke problemen er spelen. Bureau Discriminatiezaken Kennemerland brengt door middel van onderzoek en monitoring in kaart welke knelpunten zich voordoen bij minderheidsgroepen in de samenleving, zoals mensen met een homoseksuele gerichtheid of mensen met een beperking.

Onderzoek is een belangrijke aanvulling op de klachten die bij Bureau Discriminatiezaken binnenkomen. Het aantal en het type klachten bieden handvatten voor aanvullend onderzoek, bijvoorbeeld als het aantal klachten op een bepaald terrein erg laag is terwijl wij uit ons netwerk vernemen dat er van alles speelt. Cijfers over discriminatieklachten in Kennemerland staan in onze cijfers en trends rapportages,  jaarverslagen en in regionale discriminatiemonitors.

U kunt nu hier de rapportage Discriminatie cijfers en trends 2022 bekijken:

Discriminatie cijfers en trends 2022 Kennemerland

Ongelijke behandeling en discriminatie zijn complexe onderwerpen. Discriminatie is niet altijd zichtbaar, wordt niet altijd herkend èn wordt lang niet altijd gemeld. Voor het verzamelen van goede kwalitatieve informatie geven wij de voorkeur aan diepte-interviews (1-op-1) of groepsgesprekken. En dan nog is het niet eenvoudig mensen te spreken over dit onderwerp. Mensen die gediscrimineerd worden kunnen dit ontkennen of bagatelliseren, dit zijn coping-strategieën bij het omgaan met discriminatie.

Enkele onderzoeken die plaatsvonden in de afgelopen jaren: