Projecten en samenwerking

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland bedenkt en organiseert projecten om vooroordelen, ongelijke behandeling en discriminatie in een breed maatschappelijk kader onder de aandacht te brengen. Dit doen we op eigen initiatief en op aanvraag.

Op scholen

Van een feestproject op basisscholen tot een schrijfproject met middelbare scholieren. Ook op MBO en HBO niveau. Neem contact op met Noëlle Beerepoot (023 – 5315 842 of via nb@bdkennemerland.nl). Ook voor (bijzondere) projecten op maat staan wij altijd open.

In het kader van onze themajaren

In 2016, 2017 en 2018 staat de discriminatiegrond godsdienst centraal in de activiteiten van Bureau Discriminatiezaken.

Er wordt hard gewerkt om enkele deelprojecten van de grond te krijgen, zoals (S)Preken voor Andermans Parochie, Mensenbieb en een Reflectiebijeenkomst in 2018, allen in Haarlem. Hierbij werken we samen met onder andere:

  • Stichting Samenwerkende Marokkaanse Organisaties (SMOH)
  • Raad van Kerken
  • Religieuze instituten: moskeeën, kerken, soefi contact etc in Haarlem
  • Stem in de Stad
  • Bibliotheek Zuid Kennemerland
  • Humanisten Haarlemmerland
  • Migranten en vluchtelingenorganisaties (onder andere, St Samen, St de Brug, Somalische vereniging, St Zohor)

In samenwerking met gemeenten

Op de Dag van de Dialoog gaan mensen in gesprek met stad- en buurtgenoten met wie ze anders niet zo snel zouden praten. Onder het genot van een lunch of diner wordt naar elkaar geluisterd en komen totaal onbekenden met elkaar in contact. Bureau Discriminatiezaken organiseert elk jaar een Dag van de Dialoog in samenwerking met gemeente Haarlemmermeer.

In samenwerking met belangenorganisaties

Het afgelopen jaar heeft Bureau Discriminatiezaken specifieke bijeenkomsten georganiseerd zoals IDAHOT, de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie, op 17 mei. Er wordt hierbij samengewerkt met de regenboogambassadeurs, Gay Haarlem, COC Kennemerland en de gemeente Haarlem, in het kader van het landelijke Regenboogbeleid.

Een ander voorbeeld was de multireligieuze viering in de doopsgezinde kerk in 2015. Vertegenwoordigers van diverse gezindtes gingen voor in een veelkleurige viering met muziek, meditatie, tekst en inspiratie.

Internationale Vrouwendag is op 8 maart 2016 gezamenlijk gevierd met de PvdA. Spreekster Domenica Ghidei gaf aan dat vrouwen volgens de wet gelijke rechten hebben maar de positie van vrouwen en de rechten van vrouwen verdienen nog steeds veel aandacht, inspanning, bewustwording en onderhoud. Vervolgens vertelden drie vrouwen uit Haarlem hun persoonlijke verhaal over hun geloof c.q. levensovertuiging, over de man-vrouw verhoudingen in relaties en familieverbanden, en over gelijke kansen op het werk.