Projecten en samenwerking

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BDK) bedenkt en organiseert projecten om vooroordelen, ongelijke behandeling en discriminatie in een breed maatschappelijk kader onder de aandacht te brengen. Dit doen we op eigen initiatief en op aanvraag.

Op scholen

Van een feestproject op basisscholen tot een schrijfproject met middelbare scholieren. Ook op MBO en HBO niveau. Neem contact op met Noëlle Beerepoot (023 – 5315 842 of via nb@bdkennemerland.nl). Ook voor (bijzondere) projecten op maat staan wij altijd open.

In het kader van onze themajaren

In 2021, 2020 en 2019 staat het thema buurt&wijk centraal in de activiteiten van het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland. Woningcorporaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het voorkomen en tegengaan van discriminatie tussen buren en buurtgenoten. Medewerkers van de corporaties herkennen niet altijd een discriminatie-aspect en zijn soms handelingsverlegen op dit thema. Het BDK heeft daarom een ‘hand out’ ontwikkeld voor woningbouwcorporaties.  In Haarlemmermeer hebben woningcorporaties, wijkagenten en buurtbemiddeling met elkaar van gedachten gewisseld over discriminatie in de wijk en de rol die zij hebben om dit tegen te gaan. In Haarlem heeft in samenwerking met de gemeente, een bijeenkomst plaatsgevonden over polarisatie en sociale spanningen in wijken. Aanwezigen waren sleutelfiguren uit diverse hoeken, met specifieke kennis. Jongerenwerk, sociale wijkteams, handhaving, sport en welzijnswerk. Een aantal speerpunten is benoemd. In Beverwijk is contact gelegd met een grote woningbouwvereniging, die veel woningen beheert in een wijk waar veel spanningen en burenconflicten zijn. Velsen was de eerste gemeente waar enkele woningbouwverenigingen het thema discriminatie in buurt&wijk bespaken. Het BDK heeft veel informatie aangeleverd en handvatten voor een goede aanpak. Daarnaast hebben de woningbouwverenigingen veel verteld over wat zij zoal meemaken en wat zij doen als er sprake is van discriminatie of belediging bij huurders onderling. Het BDK wil in gesprek met zoveel mogelijk woningbouwverenigingen in Kennemerland.

In 2016, 2017 en 2018 stond de discriminatiegrond godsdienst centraal. We hebben in  2018 een paar mooie projecten neergezet, zoals (S)Preken voor Andermans Parochie, Mensenbieb en het netwerkevenement de werkelijkheid van ons allemaal, allen in Haarlem. Hierbij werkten we samen met onder andere:

  • Raad van Kerken
  • Religieuze instituten: moskeeën, kerken, soefi contact etc in Haarlem
  • Stem in de Stad
  • Haarlems Platform voor Religie en Levensbeschouwing (HPRL)
  • Bibliotheek Zuid Kennemerland
  • Humanisten Haarlemmerland
  • Zelforganisaties (onder andere St Samen, Somalische vereniging en St Zohor)

In samenwerking met belangenorganisaties

Als Regenboogpartner in Haarlem organiseert Bureau Discriminatiezaken jaarlijks de Regenboogviering. In 2021 en 2020 konden de vieringen op veel enthousiasme rekenen, ondanks de coronamaatregelen.

In 2019 heeft Bureau Discriminatiezaken de bijeenkomsten van Kleurrijk Haarlem ondersteund met het organiseren van Dialoogtrainingen en een deel van de organisatie. In 2019 en 2020 vond een reeks activiteiten plaats onder de noemer: “Gezamenlijke Vieringen”. De opkomst was zeer hoog, er zijn veel mooie gesprekken gevoerd, we hebben heerlijk gegeten en hier en daar zeker de nodige kennis opgedaan van andermans levensstijl, achtergrond, godsdienst etc. Op de facebookpagina van Kleurrijk Haarlem is alles na te lezen en staan veel foto’s.

Een ander voorbeeld zijn de multireligieuze vieringen in 2015, 2017 en 2019. In 2019 vond dit plaats in het kader van de Vredesweek, een initiatief van de Antonius Gemeenschap. Vertegenwoordigers van diverse gezindtes gingen voor in een veelkleurige viering met muziek, meditatie, tekst en inspiratie.

In 2017 heeft Bureau Discriminatiezaken specifieke bijeenkomsten georganiseerd zoals IDAHOT, de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie, op 17 mei. Er wordt hierbij samengewerkt met de regenboogambassadeurs, Gay Haarlem, COC Kennemerland en de gemeente Haarlem, in het kader van het landelijke Regenboogbeleid.

Internationale Vrouwendag is op 8 maart 2016 gezamenlijk gevierd met de PvdA. Spreekster Domenica Ghidei gaf aan dat vrouwen volgens de wet gelijke rechten hebben maar de positie van vrouwen en de rechten van vrouwen verdienen nog steeds veel aandacht, inspanning, bewustwording en onderhoud. Vervolgens vertelden drie vrouwen uit Haarlem hun persoonlijke verhaal over hun geloof c.q. levensovertuiging, over de man-vrouw verhoudingen in relaties en familieverbanden, en over gelijke kansen op het werk.