Voorlichting

We geven trainingen, workshops en gastlessen over vooroordelen, gelijke behandeling, Art. 1 en discriminatie. Dat doen we op basis- en middelbare scholen, bij bedrijven, belangenverenigingen en zelforganisaties, en bij professionals.

Basisonderwijs
Van groep 1 tot groep 8, voor alle leeftijden van alle soorten basisscholen hebben we gastlessen. Over anders zijn, wat is vreemd en wat gewoon en waarom eigenlijk. We werken met filmpjes, posters en activerende werkvormen afgestemd op de samenstelling en het niveau van de kinderen.

Verteltheater: vijf prachtige verhalen over anders zijn
5 x 30 minuten. Groep:1 t/m 4, kosten 5 x € 30
Prins en prinses, een twee-eenheid, toch? Wat ‘gewoon’ is, krijg je (onbewust) met de paplepel ingegoten. Maar in deze verhalen loopt het net even anders. Koning & Koning, Elmer en het prentenboek Taart zijn omgezet naar prachtige platen voor kamishibai. Verhalen over anders zijn, erbij willen horen en talenten.

Gastles: Raar of gewoon?
90 minuten. Groep: 4 t/m 6, kosten € 80
Wat is raar en wat is gewoon? Vijf keer bidden per dag. Twee mannen die hand in hand lopen. Rauwe vis eten. En waarom is dat raar of gewoon? In deze interactieve gastles gaan we in op beeldvorming en vooroordelen.

Gastles: Groepsdruk, ‘anders’ zijn
90 minuten. Groep: 6 t/m 8, kosten € 80
Wat gebeurt er in een groep als er iemand bijkomt die ‘anders’ is? Hoe reageer jij? Welke mogelijkheden heb je als slachtoffer, als getuige? Aftrap van deze gastles is de korte en grappige animatiefilm ‘For the birds’.

Themales: hoezo handicap? (met gastspreker)
90 minuten. Groep: 6 t/m 8, kosten € 80
Middels een quiz stelt de ‘ervaringsdeskundige gastspreker’ zich voor en komen de vooroordelen direct al op tafel. Want: wanneer ben je gehandicapt? En zijn gehandicapten zielig? Ook gaan de leerlingen ervaren om geholpen te worden en hoe het is een handicap te hebben. Een interactieve les die ogen en harten opent.

Gastles: Vooroordelenkoffer
90 minuten. Groep: 6 t/m 8, kosten € 80
Na een korte introductie gaan de kinderen in tweetallen op pad. Ze bekijken de expositie van kaarten uit de koffer die in de aula of klas is opgesteld. Op 50 A4-displays staan opdrachten, puzzels, geheimschriften, foto’s waardoor ze op een creatieve en zelfstandige manier inzicht krijgen in anderen en zichzelf.

Oorlogssporen: een stadswandeling langs WOII-sporen
ochtend 9-11:30 uur. Groep: 7 t/m 8, kosten € 80
Wie was Rachel, en waarom moest zij in 1941 ineens naar een andere school? En wat doen de struikelstenen langs het Spaarne in de stoep? Een spoor van lintjes wijst de weg door de Haarlemse binnenstad en laat leerlingen van groep 7 en 8 een geschiedenis van uitsluiting en discriminatie zien. Een wandeling langs de lokale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog met universele thema’s.

 

Voortgezet onderwijs
Voor middelbare scholen verzorgen wij gastlessen over vooroordelen, discriminatie en Artikel 1 van de grondwet. We werken met filmpjes, posters en activerende werkvormen afgestemd op de samenstelling en het niveau van de leerlingen.

Gastles: Groepsdruk, anders zijn, vooroordelen, Art. 1.
45 of 90 minuten, kosten € 80
Wat gebeurt er in een groep als er iemand bijkomt die ‘anders’ is? Hoe reageer jij? De aftrap van deze gastles is de korte en grappige animatiefilm ‘For the birds’. Hoe werken vooroordelen en wat staat er in de wet over discriminatie.

Themales: Transgender, handicap, afkomst of homoseksualiteit
90 minuten, kosten € 80
Soms is er een directe aanleiding voor een themales: een transseksuele leerling die aangeeft meer aandacht voor dit onderwerp te willen, het circuleren van grove grappen over mensen met een beperking, een homoseksuele docent waar vervelende opmerkingen over gemaakt worden. Daar hebben wij speciale gastlessen voor ontwikkeld, met of zonder gastspreker.

Themales: slavernij toen en racisme nu
90 minuten, kosten € 80
In een sneltreinvaart komt de slavernijgeschiedenis voorbij gedenderd. Vervolgens wordt stilgestaan bij Haarlemse herinneringen aan de slavernij: gevelstenen die nog steeds te zien zijn, familiewapens die op voordeuren pronken. De Haarlemse Miriam Rasoelbaks vertelt over het aangrijpende verhaal van haar oma. En is er een link met racisme nu?

Schrijfproject
Tijdsbeslag en kosten in overleg
Middelbare scholieren schrijven in tweetallen een brief aan hun terugschrijver (vaak iemand die sneller te maken krijgt met discriminatie dan anderen). Zij stellen daarin vragen, vertellen iets over zichzelf en vice versa. De kracht van dit schrijfproject zit hem in de waargebeurde verhalen, het één op één contact en het uitwisselen van ervaringen. De waargebeurde verhalen maken dat discriminatie invoelbaar en realiteit wordt.

 

Bedrijven / (zelf)organisaties / professionals (docenten, politie, welzijnswerkers)
We geven regelmatig trainingen aan volwassenen. Voor bedrijven, (zelf)organisaties of professionals zijn er diverse voorlichtingen over vooroordelen, gelijke behandeling en artikel 1 van de grondwet.

Workshop of lezing: Impliciete associaties ofwel: hoe werken vooroordelen in je hoofd
1 ½ tot 2 uur, kosten € 100 per uur + reiskosten
Hoor je ‘Bassie’, dan denk je ‘Adriaan’. Hoor je ‘professor’, dan denk je bewust of onbewust aan ‘verstrooidheid’. Een impliciete associatie. Deze associaties beïnvloeden echter ook je handelen, of je dat nu wilt of niet. Hoe inclusief en divers ben jij zelf? Dat wordt helder na deze workshop met quizen en beeldmateriaal.

Workshop of lezing: Cultuursensitiviteit: allemaal andersdenkenden
1 ½ tot 2 uur, kosten € 100 per uur + reiskosten
Het filmpje van Mark Rutte die zelf zijn gemorste kop koffie opdweilt van Tweede Kamer vloer ging viral. Dat doet een premier niet! Ook de Fransen waren geschokt: koffie uit een papieren bekertje? Dat zou Macron nooit doen! Een café au lait drinkt hij uit porselein. Tja, wat is normaal? Wat is de norm? Wie bepaalt dat en wat is je eigen norm. De dimensies van Hofstede geven je een theoretisch kader om culturele diversiteit te ontrafelen.

Workshop of lezing: Artikel 1: Gelijke behandeling, de wet en de mogelijkheden
1 ½ tot 2 uur, kosten € 80 per uur + reiskosten
Het eerste artikel van de Nederlandse grondwet gaat over gelijke behandeling en het discriminatieverbod. Wat zijn je rechten in Nederland? Wanneer is er sprake van discriminatie of ongelijke behandeling en wat kun je dan doen? Hoe zit dat met verschillende gronden als geslacht, leeftijd, seksuele gerichtheid, afkomst etc? De deelnemers krijgen door deze bijeenkomst inzicht in de wet en de mogelijkheden van Bureau Discriminatiezaken deze problematiek aan te pakken.

Thema: transgender, handicap, homoseksualiteit, afkomst (met gastspreker)
1 ½ tot 2 uur, kosten € 100 per uur + reiskosten
Soms is er een directe aanleiding voor een themabijeenkomst: een transseksuele medewerker, het circuleren van grove grappen over gehandicapten of grove taal over homoseksualiteit. Daar zijn deze speciale themabijeenkomsten voor, met gastspreker. De deelnemers worden zich bewust van het belang van een veilige, open (werk)sfeer en de noodzaak jezelf te kunnen zijn.

Docententraining: Reageren op en lesgeven over discriminatie en vooroordelen
1 ½ tot 2 uur, kosten € 100 per uur + reiskosten 
Wat is het verschil tussen discriminatie en vooroordelen? Pesten, groepsgedrag en discriminatie liggen soms dicht bij elkaar. ‘Anders zijn’ kan leiden tot pesten en uitsluiting. In deze training krijgen docenten praktische handvatten om een les of lessenreeks aan het onderwerp discriminatie en vooroordelen te wijden en hoe te reageren op discriminerende opmerkingen op school.

Docententraining: surveilleren op scholen. Nut & noodzaak, tips & trucs (met acteur)
3,5 uur + natraject  € 1200 per team (max 18 pers)
Goede surveillance gaat veel verder dan een schoon gebouw. Goede surveillance zorgt voor veiligheid en een goed klimaat waardoor leerlingen kunnen leren en presteren. Deze training is praktisch. Wat werkt wel en wat niet en waarom? Dat trainen de deelnemers met een acteur die direct reflecteert op verbale en non-verbale communicatie.

Training HR: Selecteren zonder vooroordelen
2 tot 4 dagdelen, twee trainers
Werven en selecteren zonder (onbewuste) vooroordelen betekent meer focus op kwaliteiten. En daar profiteren jij, jouw kandidaat en jouw opdrachtgever van. Het doel van de training is dat deelnemers meer inzicht krijgen in hun eigen vooroordelen, stereotypen en eigen handelen. Het is een eyeopener die je inzicht geeft in het selectieproces. In samenwerking met het College voor de Rechten van de Mens geven wij sinds 2014 deze training aan bedrijven en organisaties. En met succes.
Kosten: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland heeft geen winstoogmerk. De kosten voor deze training zijn afhankelijk van de precieze invulling en bedragen maximaal 2.088 euro per training (excl BTW). Dit is inclusief het maatwerkgesprek voorafgaand aan de training, reistijd en de evaluatie na afloop.

Training: Copingstrategieën bij discriminatie & microagressie
2 uur, kosten € 100 per uur + reiskosten, twee trainers, ook digitaal
In deze training maken we je bewust van discriminatie & microagressie, zoomen we in op copingstrategieën en de consequenties van die verschillende reacties. Welke voor- en nadelen kleven hier aan. We willen met elkaar begrijpen waarom mensen reageren zoals ze reageren. Er is ruimte voor eigen ervaringen; welk type ervaring heb jij en hoe ben je hiermee omgegaan. We kunnen met elkaar kijken welke reacties effectief waren en welke niet. Dat doen we middels oefeningen, veel beeld, tekeningen, filmpjes en het uitwisselen van ervaringen.

Lezing: LHBTIQ+ op de werkvloer
1 uur + 0,5 uur vragen/discussie, prijs nog overeen te komen, coproductie met voormalig voorzitter COC Kennemerland Jos Ahlers
Stereotyperingen, vooroordelen, aannames en misinformatie rondom LHBTIQ+-ers op de werkvloer doorbreken en bewustwording creëren. Pink Panel onderzoek resultaten. Wat kunnen LHBTIQ+-ers ervaren op de werkvloer: heteronorm, coming out dwang, verwachtingen rondom sekserollen, microagressie, grapjes en pesterijen.

Info en kosten
Bij meerdere activiteiten zijn kosten in overleg. Financiering mag GEEN STRUIKELBLOK vormen voor voorlichting over gelijke behandeling. Bel 023-5315842 of mail naar info@bdkennemerland.nl voor de mogelijkheden.

Prijzen zijn per 1 januari 2024