Voorlichting

We geven trainingen, workshops en voorlichtingen over vooroordelen, gelijke behandeling, Art. 1 en discriminatie. Dat doen we op basis- en middelbare scholen, maar ook bij bedrijven, stichtingen en instellingen

Basisonderwijs

Van groep 1 tot groep 8, voor alle leeftijden van alle soorten basisscholen hebben we gastlessen. Over anders zijn, wat is vreemd en wat gewoon en waarom eigenlijk. We werken met filmpjes, posters en activerende werkvormen afgestemd op de samenstelling en het niveau van de kinderen.

Verteltheater: vijf prachtige verhalen over anders zijn
5 x 30 minuten. Groep:1 t/m 4, kosten 5 x € 25
Prinsen en prinsessen, dat hoort bij elkaar. Toch? Wat ‘gewoon’ krijg je (onbewust) met de paplepel ingegoten. Maar in deze verhalen loopt het net even anders. Koning & Koning, Elmer, Kikker, Joep, Taart zijn omgezet naar prachtige platen voor de kamishibai. Stuk voor stuk verhalen over anders zijn, erbij willen horen en talenten.

Gastles: Raar of gewoon?
90 minuten. Groep: 4 t/m 6, kosten € 50
Wat is raar en wat is gewoon? Vijf keer bidden per dag. Twee mannen die hand in hand lopen. Rauwe vis eten. En waarom is dat raar of gewoon? In deze interactieve gastles gaan we in op beeldvorming en vooroordelen.

Gastles: Groepsdruk, ‘anders’ zijn
90 minuten. Groep: 6 t/m 8, kosten € 50
Wat gebeurt er in een groep als er iemand bijkomt die ‘anders’ is? Hoe reageer jij? Welke mogelijkheden heb je als slachtoffer, als getuige? Aftrap van deze gastles is de korte en grappige animatiefilm ‘For the birds’.

Themales: hoezo handicap? (met gastspreker)
90 minuten. Groep: 6 t/m 8, kosten € 70
Middels een quiz stelt de ‘ervaringsdeskundige gastspreker’ zich voor en komen de vooroordelen direct al op tafel. Want: wanneer ben je gehandicapt? En zijn gehandicapten zielig? Ook gaan de leerlingen ervaren om geholpen te worden en hoe het is een handicap te hebben. Een interactieve les die ogen en harten opent.

Gastles: Vooroordelenkoffer
90 minuten. Groep: 6 t/m 8, kosten € 50
Na een korte introductie gaan de kinderen in tweetallen op pad. Ze bekijken de expositie die in de aula of klas is opgesteld. Op 50 A4-displays staan opdrachten, puzzels, geheimschriften, foto’s waardoor ze op een creatieve en zelfstandige manier inzicht krijgen in anderen en zichzelf.

Oorlogssporen: een stadswandeling langs WOII-sporen
ochtend 9-11:30 uur. Groep: 7 t/m 8, kosten € 75
Wie was Rachel, en waarom moest zij in 1941 ineens naar een andere school? En wat doen de struikelstenen langs het Spaarne in de stoep? Een spoor van lintjes wijst de weg door de Haarlemse binnenstad en laat leerlingen van groep 7 en 8 een geschiedenis van uitsluiting en discriminatie zien. Een lokale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog met universele themas.

Voortgezet onderwijs

Ook voor middelbare scholen verzorgen wij gastlessen over vooroordelen, discriminatie en Artikel 1 van de grondwet. We werken met filmpjes, posters en activerende werkvormen afgestemd op de samenstelling en het niveau van de leerlingen.

Gastles: Raar of gewoon?
45 of 90 minuten, kosten € 50
Wat is raar en wat is gewoon? Vijf keer bidden per dag. Twee mannen die hand in hand lopen. Kinderen zeggen dat er een paard op het dak loopt. En waarom is dat raar of gewoon? In deze interactieve gastles gaan we in op beeldvorming en vooroordelen.

Gastles: Groepsdruk. Anders zijn
45 of 90 minuten, kosten € 50
Wat gebeurt er in een groep als er iemand bijkomt die ‘anders’ is? Hoe reageer jij? Welke mogelijkheden heb je als slachtoffer en welke heb je als getuige? De aftrap van deze gastles is de korte en grappige animatiefilm ‘For the birds’.

Themales: Transgender, handicap, afkomst of homoseksualiteit
90 minuten, kosten € 50
Soms is er een directe aanleiding voor een themales: een transseksuele leerling die aangeeft meer aandacht voor dit onderwerp te willen, het circuleren van grove grappen over gehandicapten een homoseksuele docent waar opmerkingen over gemaakt worden. Daar hebben wij speciale gastlessen voor ontwikkeld, met of zonder gastspreker.

Themales: slavernij toen en racisme nu
90 minuten, kosten € 50
In een sneltreinvaart komt de slavernijgeschiedenis voorbij gedenderd. Vervolgens wordt stilgestaan bij Haarlemse herinneringen aan de slavernij: gevelstenen die nog steeds te zien zijn, familiewapens die op voordeuren pronken. De Haarlemse Miriam Rasoelbaks vertelt over het aangrijpende verhaal van haar oma. En is er een link met racisme nu?

Docententraining: Lesgeven over discriminatie en vooroordelen
1 ½ uur, € 250 per team (max 18 pers)
Wat is het verschil tussen discriminatie en vooroordelen? Pesten, groepsgedrag en discriminatie liggen soms dicht bij elkaar. ‘Anders zijn’ kan leiden tot pesten en uitsluiting. In deze training krijgen docenten praktische handvatten om een les of lessenreeks aan het onderwerp discriminatie en vooroordelen te wijden.

Interactieve lezing: Vooroordelen: hoe werkt dat in je hersenen
1 ½ uur, voor volwassenen € 100, 5 / 6 VWO € 50
Hoor je ‘Bassie’, dan denk je ‘Adriaan’. Hoor je ‘professor’, dan denk je bewust of onbewust aan ‘verstrooidheid’. Een impliciete associatie. Deze associaties beïnvloeden echter ook je handelen, of je dat nu wilt of niet. Hoe dat precies in zijn werk gaat, wordt duidelijk uiteengezet in deze lezing met veel ondersteunend beeldmateriaal.

Bedrijven / organisaties 

We geven ook regelmatig trainingen aan volwassenen. Voor bedrijven of organisaties zijn er diverse voorlichtingen over vooroordelen, gelijke behandeling en artikel 1 van de grondwet.

Training: Artikel 1: Gelijke behandeling, de wet en de mogelijkheden
90 minuten, kosten € 200 (€ 70 voor niet commerciële organisaties)
Het eerste artikel van de Nederlandse grondwet gaat over gelijke behandeling en het discriminatieverbod. Wat zijn je rechten in Nederland? Wanneer is er sprake van discriminatie of ongelijke behandeling en wat kun je dan doen? Hoe zit dat met verschillende gronden als geslacht, leeftijd, seksuele gerichtheid, afkomst etc? De deelnemers krijgen door deze bijeenkomst inzicht in de wet en de mogelijkheden van Bureau Discriminatiezaken deze problematiek aan te pakken.

Workshop: herken je eigen vooroordelen, impact van discriminatie
90 minuten, kosten € 200 (€ 70 voor niet commerciële organisaties)
Wat is raar en wat is gewoon? Hoe staat het met je eigen vooroordelen? Wanneer is sprake van discriminatie en wanneer niet? Wanneer ben je Nederlander? In deze interactieve voorlichting gaan we in op beeldvorming en vooroordelen. De deelnemers worden zich door de voorlichting bewust van eigen vooroordelen en krijgen inzicht in de impact van discriminatie.

Thema: transgender, handicap, homoseksualiteit, afkomst (met gastspreker)
90 minuten, kosten € 230 (€ 100 voor niet commerciële organisaties)
Soms is er een directe aanleiding voor een themabijeenkomst: een transseksuele medewerker, het circuleren van grove grappen over gehandicapten of grove taal over homoseksualiteit. Daar zijn deze speciale themabijeenkomsten voor, met gastspreker. De deelnemers worden zich bewust van het belang van een veilige, open (werk)sfeer en de noodzaak jezelf te kunnen zijn.

Training: surveilleren op scholen. Nut & noodzaak, tips & trucs (met acteur)
3,5 uur + natraject per email, € 1000 per team (max 18 pers)
Goede surveillance gaat veel verder dan een schoon gebouw. Goede surveillance zorgt voor veiligheid en een goed klimaat waardoor leerlingen kunnen leren en presteren. Deze training is praktisch. Wat werkt wel en wat niet en waarom? Dat trainen de deelnemers met een acteur die direct reflecteert op verbale en non-verbale communicatie.

Interactieve lezing: Impliciete associaties, (on)bewust handelen
60 – 90 minuten, kosten € 200 (€ 70 voor niet commerciële organisaties)
Hoor je ‘Bassie’, dan denk je ‘Adriaan’. Hoor je ‘professor’, dan denk je bewust of onbewust aan ‘verstrooidheid’. Een impliciete associatie. Deze associaties beïnvloeden ook je handelen, of je dat wilt of niet. Hoe dat in zijn werk gaat, wordt duidelijk in deze lezing met veel beeldmateriaal.

Info en kosten

Bij meerdere activiteiten zijn kosten in overleg. Financiering mag niet het struikelblok vormen voor voorlichting over gelijke behandeling. Bel 023-5315842 of mail naar info@bdkennemerland.nl voor de mogelijkheden.