Dossier

Antisemitisme

Discriminatie van Joden is strafbaar. Joden anders behandelen dan andere mensen, en je vijandig opstellen jegens Joden op grond van vooroordelen, noemt men ook wel antisemitisme.  Antisemitisme kan worden gebaseerd op etniciteit of religie.

Het Centrum Informatie Documentatie Israel (CIDI) stelt ieder jaar een overzicht van antisemitische incidenten in Nederland samen. Het gaat daarbij om incidenten die bij CIDI gemeld worden of via antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) worden doorgegeven.

 

Wilt u iets delen over Antisemitisme?

Neem contact op »