Dossier

Arbeidsmarkt

Discriminatie op de arbeidsmarkt is een probleem. Daarom heeft demissionair Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher (PvdA) een ‘stevig pakket maatregelen’ beloofd om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan.

Verschillende onderzoeken (in 2015) laten zien dat Nederlanders met een niet-westerse achtergrond worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. Ook de kans dat oudere werknemers (vanaf 45 jaar) benaderd worden voor een baan is twee keer zo klein.

Vrouwen hebben in Nederland ook nog altijd een achterstand op de arbeidsmarkt. Ze zijn vooral ondervertegenwoordigd in hoge functies. Maar de situatie is minder schrijnend dan bij groepen die niet of nauwelijks aan het werk komen zoals ouderen of mensen met een handicap. Ongelijke kansen op de arbeidsmarkt hebben voor veel mensen diepgaande gevolgen. Het hebben van werk geniet in onze maatschappij veel aanzien. Als mensen niet aan het werk komen of hun werk verliezen kan dit leiden tot gevoelens van minderwaardigheid. Daarbij brengt werkloosheid financiële beperkingen met zich mee.

Arbeidsmarkt: de juiste persoon op de juiste plaats
Wie kies je bij een sollicitatieprocedure? De keuze is waarschijnlijk minder rationeel en de selectie minder toetsbaar op competenties dan je zelf denkt. De training ‘Selecteren zonder vooroordelen, voor de beste match’ verheldert het selectieproces. Met name het impliciete, onbewuste deel. Doel is dat straks de beste kandidaat wordt binnen gehaald. Stereotypering en vooroordelen spelen bij het maken van keuzes bewust en onbewust een rol. Stereotypering is een natuurlijke manier om structuur aan te brengen in informatie. Maar stereotypering werkt vaak onbewust en kan nadelig zijn, voor werknemers én werkgevers. De training Selecteren zonder vooroordelen maakt inzichtelijk hoe de beïnvloeding door stereotypen werkt en hoe irrelevante selectie criteria te tackelen is. Iedereen heeft vooroordelen, maar door training ben je je er eerder van bewust en kan je de beste persoon, voor de juiste plek selecteren.

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland biedt een training voor het bedrijfsleven, ontwikkeld in samenwerking met het College van de Rechten van de Mens. De training is ontwikkeld voor HRM-medewerkers en HRM-opleidingen.

Meer informatie bij Noëlle Beerepoot, 023 5315842

Wilt u iets delen over Arbeidsmarkt?

Neem contact op »