Dossier

Belangrijke dagen

Dit artikel geeft een overzicht van erkende (inter)nationale themadagen en -weken in Nederland vanuit internationaal verband (Verenigde Naties, Europees verband (Europese Unie, Raad van Europa) en nationaal verband (Nederlandse overheid, niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) rondom het thema discriminatie en specifieke doelgroepen.

21 maart is de Internationale Dag tegen racisme en discriminatie

8 maart is het  Internationale vrouwendag

10 december is de Dag van de rechten van de mens

11 oktober is het Coming out dag

Natuurlijk zijn er nog veel meer themadagen dan hier worden genoemd, maar Bureau Discriminatiezaken besteedt ieder jaar in ieder geval aandacht aan deze vier dagen..

Wilt u iets delen over Belangrijke dagen?

Neem contact op »