Dossier

Man/Vrouw

Discriminerend onderscheid op grond van geslacht doet zich voor als vrouwen of mannen benadeeld worden. Het vraagstuk “onderscheid op grond van geslacht” richt zich voornamelijk op omstandigheden die vrouwen benadelen.

Denk aan het slechter belonen van vrouwen of het minder snel geven van promotie,  met als reden dat een medewerkster minder ervaring op heeft gedaan door zwangerschapsverlof . Alsook aan het niet in dienst nemen van een zwangere vrouw, enkel omdat zij zwanger is.

Het is wel toegestaan om vrouwen anders te behandelen (te bevoordelen), om  ze extra te beschermen.Verder is onderscheid toegestaan, wanneer dit dient om vrouwen een bevoorrechte positie te geven om zo feitelijke ongelijkheden te verminderen (voorkeursbeleid). Bij gelijke geschiktheid van een mannelijk en vrouwelijke kandidaat voor een vacature, kan aan de vrouw de voorkeur gegeven worden, als de verhoudingen in de organisatie mede aantonen dat vrouwen, bij bepaalde functies,  nog steeds in een maatschappelijke achterstandspositie verkeren.

 

 

Wilt u iets delen over Man/Vrouw?

Neem contact op »