Dossier

Godsdienst

We spreken van discriminatie op grond van godsdienst wanneer het gaat om ongelijke behandeling op grond van iemands religie of religieuze gebruiken. Bij godsdienst gaat het om alle religies die het bestaan van een god, een bovennatuurlijke macht aanvaarden.

Het is volgens de wet verboden onderscheid te maken naar godsdienst. In Nederland moet iedereen vrij zijn om te leven naar zijn of haar overtuiging. Soms komt deze vrijheid van godsdienst in botsing met andere rechten. Zoals het recht op vrije meningsuiting of het recht om niet gediscrimineerd te worden op grond van seksuele gerichtheid of sekse.

Een voorbeeld van laatstgenoemde, is dat de SGP sinds begin 2013 vrouwen niet meer mag weren van kieslijst. De SGP liet geen vrouwen toe op de kieslijst uit godsdienstige overwegingen. De politieke partij werd min of meer tot de veranderingen gedwongen door een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat oordeelde in de zomer van 2012 dat de SGP vrouwen moet toelaten op de kieslijsten (Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 2012). De Hoge Raad had eerder op grond van het discriminatieverbod hetzelfde geëist.

Wilt u iets delen over Godsdienst?

Neem contact op »

Onderzoeken

Onderzoek

Voel jij je vrij om je geloof te uiten en te beleven?

»

Artikelen

Persbericht

Meldingen discriminatie 2016 Kennemerland

»
Onderzoek

Voel jij je vrij om je geloof te uiten en te beleven?

»
Nieuws

Samenwerking antidiscriminatie-voorzieningen en moslimkoepels

»
Nieuws

Samenwerkingsconvenant met CMO

»
Nieuws

Discriminatie steeds breder in beeld

»
Nieuws

Meer samenwerking in H’meer

»
Nieuws

Internationale dag tegen racisme en jaarcijfers 2015

»
Nieuws

Bureau Discriminatiezaken zet dit jaar religie centraal als discriminatiegrond

»
Nieuws

Internationale Vrouwendag 8 maart 2016

»
Nieuws

Algemeen Overleg Discriminatie in Tweede Kamer

»
Nieuws

Historisch hoog aantal discriminatieklachten

»
Nieuws

Wethouder Haarlemmermeer ontvangt 1e boekje schrijfproject

»
Nieuws

3 dec: Debat: Hoe radicaal zijn jonge moslims?

»
Nieuws

Minister Asscher op bezoek bij Kuba moskee IJmuiden

»
Nieuws

Voorlichting in Kuba moskee IJmuiden

»
Nieuws

Kritiek op Nederland om racisme

»
Nieuws

Onderzoek antisemitisme in het voortgezet onderwijs: behoefte aan voorlichting

»
Nieuws

Discriminatie: standpunten politieke partijen

»
Nieuws

Uitverkochte zaal film ‘I AM GAY AND MUSLIM’

»
Nieuws

Haarlemse première docu I AM GAY AND MUSLIM

»
Nieuws

SAMS prijs voor project I AM GAY AND MUSLIM

»
Nieuws

Weggepest

»
Nieuws

Wilders vrijgesproken

»
Nieuws

Overleg veiligheidscoördinatoren scholen Kennemerland

»
Nieuws

10 november: interactieve lezing: raar of radicaal

»
Nieuws

Suikerfeest

»
Nieuws

Opinie Bureau Discriminatiezaken (BD) inzake PVV

»
Nieuws

Sancta Maria 1e prijs voor videoclip over discriminatie

»
Nieuws

Leerlingen Sancta Maria schrijven boek en schrappen vooroordelen

»
Nieuws

Sancta Maria in Haarlem schrijft en schrapt de vooroordelen

»
Nieuws

Posteractie tegen discriminatie

»
Nieuws

Rechtszaak Wilders

»
Nieuws

Project ‘Iedereen is anders’ op basisschool succes

»
Nieuws

Expositie Respect Estafette geopend door wethouder Baerveldt

»
Nieuws

Aanzienlijke stijging aantal klachten inzake discriminatie

»
Nieuws

Leerlingen Vellesan College in de prijzen met brievenproject

»
Nieuws

Wethouder Baerveldt (Velsen) op slotbijeenkomst

»
Nieuws

25 jaar Bureau Discriminatiezaken Kennemerland: jubileum in 2008

»
Nieuws

Wilders perikelen

»
Nieuws

Trendrapport: 5 jaar discriminatie in Kennemerland

»
Nieuws

ECRI: ‘… toon politieke en publieke debat in NL … dramatisch verslechterd’

»
Nieuws

Rechtbank: ‘Moskeebrand … Duidelijk discriminatoir karakter’

»
Nieuws

Kennemerland spreekt over film Wilders

»
Nieuws

Scholieren IJmuiden schrijven en schrappen vooroordelen

»
Nieuws

Artikel 1 afschaffen is geen goed idee

»
Nieuws

Hoofddorpse scholieren schrappen vooroordelen bij respectestafette

»
Nieuws

Cabaretier Amar el Ajouri speelt ALI

»