Dossier

Handicap, chronische ziekte

In de Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of Chronische ziekte (WGBH/CZ) lezen we dat gelijke behandeling op het werk betekent dat een werkgever een werknemer niet anders mag behandelen dan andere werknemers omdat hij of zij een handicap heeft.

In de praktijk leidt dit vaak tot misverstanden, bijvoorbeeld als werkgevers denken dat gelijk behandelen gelijk staat aan hetzelfde behandelen. Maar het moge duidelijk zijn dat gelijke behandeling gaat over gelijke kansen, over niet achterstellen.

Op de WGBH/CZ kan ook een beroep worden gedaan als sprake is van discriminatie door onderwijsinstellingen, aanbieders van woningen en openbaarvervoersbedrijven. In 2016 is de wet uitgebreid voor goederen en diensten.

Sinds 2005 staat handicap vermeld in het Wetboek van Strafrecht.

Wilt u iets delen over Handicap, chronische ziekte?

Neem contact op »