Dossier

Leeftijd

Het is wettelijk verboden om onderscheid te maken naar leeftijd bij het werven van nieuwe werknemers. Leeftijd zegt namelijk niets over de geschiktheid van een sollicitant. Ouderen hebben op de arbeidsmarkt geregeld te maken met leeftijdsdiscriminatie. Bijvoorbeeld omdat ze te duur of inflexibel zouden zijn. Ook jongeren worden regelmatig uitgesloten van werk omdat ze al weer ’te oud zouden zijn’.

Wet tegen leeftijdsdiscriminatie
Artikel 1 van de Grondwet biedt bescherming tegen alle vormen van discriminatie, ook discriminatie op grond van leeftijd. In 2004 is er bovendien een aparte wet gekomen die leeftijdsdiscriminatie op het werk bestrijdt en voorkomt: de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL).

Uitzonderingen

Leeftijdsonderscheid wèl is toegestaan als er sprake is van werkgelegenheids- of arbeidsmarktbeleid van de overheid. Belangrijk is dan dat deze reden in de advertentie staat vermeld. Er is sprake van een tijdelijke maatregelen voor jongeren en 50-plussers met ingang van januari 2014.

Wilt u iets delen over Leeftijd?

Neem contact op »