Dossier

Onderwijs

Discriminatie in het onderwijs komt regelmatig voor tussen leerlingen onderling, tussen docenten en leerlingen en soms tussen de school en leerlingen. Er wordt weinig over gemeld, maar dat wil niet zeggen dat het niet voorkomt.

We krijgen af en toe vragen van scholen, onderwijsinstellingen, docenten en ouders als het gaat om wet- en regelgeving omtrent discriminatie, vrijheid van godsdienst en vrijheid van onderwijs. Concreet gaat het om vragen over het wel of
niet dragen van een hoofddoek, wel of geen handen schudden, bepaalde vakken niet mogen volgen of deelname aan buitenschoolse activiteiten. Deze onderwerpen blijken in de praktijk vaak vragen op te roepen. In 2012 heeft Bureau Discriminatiezaken hierover een factsheet geschreven.

De voorlichter van Bureau Discriminatiezaken komt veel op scholen. Kinderen op de basisschool gaan aan de slag met vooroordelen en praten over ‘wat gewoon is en wat raar’. Op de middelbare scholen geven we gastlessen en nemen we ook regelmatig gastsprekers mee.

Wilt u iets delen over Onderwijs?

Neem contact op »