Dossier

Radicalisering

Bureau Discriminatie volgt de ontwikkelingen op het gebied van radicalisering en extremisme in Nederland en Kennemerland. Onder radicalisering wordt verstaan: de groeiende bereidheid om te komen tot diep ingrijpende veranderingen in de samenleving die ingaan tegen de democratische rechtsorde. Er wordt geweld gebruikt of tot geweld opgeroepen. Het begrip radicalisering duidt op processen.

Rechtsextremisme

Extreemrechts kan racistisch van aard zijn, maar dat hoeft niet. Traditioneel hebben extreemrechtse groepen een tweeledig vijandbeeld: volksvreemde (racistisch) en volksvijandige (niet racistisch) elementen. Met volksvreemde wordt in het algemeen personen met een migratieachtergrond bedoeld. En volksvijandige elementen zijn politieke tegenstanders, zoals antifascisten, maar ook politici en bestuurders die tolerant zijn richting personen met een migratieachtergrond.

Jihadisme of moslimradicalisering

Er zijn enkele signalen als jongeren met een moslimachtergrond radicaliseren:

– Zij wijzen de scheiding tussen religie en staat af en de democratie.

-Het leven wordt uitdrukkelijk geregeld volgens het geloof en staat in functie van de aanbidding van Allah en van verdiensten na de dood. Het martelaarschap is de ultieme vorm van aanbidding en gerichtheid op het paradijs.

-Menselijke wetten worden afgewezen. De enige geldende wet en regelgeving is goddelijk, is de wil van Allah.

-Westerse normen en waarden en de moderniteit worden bestreden. Men draagt bij tot de verspreiding van het ware geloof en men spoort anderen aan tot het goede en tot afkeer van het kwaad.

-Bestrijding van de Westerse overheersing. Interesse in meevechten voor kalifaten en een mondiale heerschappij van de islam.

Voorkomen van radicalisering is niet alleen een verantwoordelijkheid van politie en justitie. Ook de leraar, de jongerenwerker en de imam kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren, net als familieleden, vrienden en buren.

 

Wilt u iets delen over Radicalisering?

Neem contact op »