Dossier

Sport

Bij discriminatie in de sport kun je denken aan discriminerende scheldpartijen op het sportveld, aan antisemitische en racistische spreekkoren vanaf de voetbaltribune of aan iemand die een lidmaatmaatschap van een sportclub geweigerd wordt vanwege zijn afkomst. Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) lopen op het sportveld nog regelmatig aan tegen een gebrek aan acceptatie.

Een sportvereniging of sportschool heeft de verplichting om zorg te dragen voor een discriminatievrije omgeving. Sportclubs mogen mensen niet weigeren op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat.

Bureau Discriminatiezaken brengt discriminatie regelmatig onder de aandacht van sportverenigingen en laat hen bijvoorbeeld een Verklaring Gelijke Behandeling ondertekenen.

In 2016 ondertekenden een vechtsportschool en een voetbalclub de verklaring in bijzijn van sportwethouder Merijn Snoek van de gemeente Haarlem. De regenboogvlag werd als teken van acceptatie van diversiteit gehesen.

Welke sportvereniging volgt?

Meer informatie bij Frederique Janss 023 5315842

Wilt u iets delen over Sport?

Neem contact op »